EN

FSS:MEB432 Energetické vztahy RF a CEE - Informace o předmětu

MEB432 Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se situací v energetickém sektoru zemí střední a východní Evropy a souvisejícími otázkami v energetickém sektoru. Zvláštní pozornost bude věnována zejména sektorům zemního plynu, ropy a jádra vzhledem k jejich komoditnímu a technologickému navázání na Rusko a vzhledem k historickým vazbám Ruska se zeměmi v tomto regionu. Na konci kurzu budou studenti schopni: - porozumět roli energetiky v ekonomice jednotlivých zemí regionu - kriticky zhodnotit roli energetických komodit v chování Ruska a spotřebitelů ve zkoumaném regionu - analyzovat komplexně energetické sektory zemí střední a východní Evropy - vysvětlit vztah mezi energetikou a diskursem zahraniční politiky Ruska a zemí zkoumaného regionu
Osnova
  • 1) Úvodní hodina 2) Energetika jako nástroj politiky; diskuse 3) Historický exkurs, vztahy Ruska a Evropy v energetice 4) Specifika plynového, jaderného a ropného sektoru; diskuse 5) Energetika v ekonomice postkomunistických zemí Evropy; Rusko a energetické exporty 6) Rusko a plynový sektor evropských zemí I (střední a jihovýchodní Evropa) 7) Rusko a plynový sektor evropských zemí II (jihovýchodní Evropa a Balkán) 8) Rusko a plynový sektor evropských zemí III (Pobaltí) 9) Čtecí týden 10) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě I 11) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě II 12) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě III
Výukové metody
Přednášky, diskuse, četba související literatury, seminární přípravy
Metody hodnocení
Průběžný test, přípravy, závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/MEB432