MEB433 Introduction to quantitative data analysis

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 M117
Předpoklady
! MEBn5033 Introduction to quanti && ! NOW ( MEBn5033 Introduction to quanti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/6, pouze zareg.: 0/6, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/6
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course introduces basics of quantitative data analysis to students. Each class consists of a lecture which introduces theoretical background and “mechanics” of a given concept or method and a workshop where students use this knowledge through practical tasks.
Výstupy z učení
Upon successful completion of the course, students will be able to apply quantitative data analysis reasoning, specify appropriate techniques and rigorously use them. The emphasis will be put on the practical use of this knowledge.
Osnova
 • Organizational session / R modular architecture, data import
 • Objects in R
 • Data manipulation 1
 • Data manipulation 2
 • Introduction: why study statistics?
 • Variable types and levels of measurement
 • Descriptive statistics: measures of central tendency, position, and variability
 • Frequency distributions and probability
 • Contingency table and chi-squared test
 • Measures of association: correlation coefficients
 • Simple linear regression
 • Data visualization
 • Multiple linear regression
 • Hypothesis testing
Literatura
 • FIELD, Andy P., Jeremy MILES a Zoë FIELD. Discovering statistics using R. First published. Los Angeles: Sage, 2012. xxxiv, 957. ISBN 9781446200452. info
 • ADLER, Joseph. R in a nutshell. 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2012. xix, 699. ISBN 9781449312084. info
 • DALGAARD, Peter. Introductory statistics with R. 2nd ed. New York, N.Y.: Springer, 2008. xvi, 363. ISBN 9780387790534. info
Výukové metody
lectures, workshops, readings, assignments
Metody hodnocení
assignments grading
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MEB433