MEBn4004 Energetická politika EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dominik David (cvičící)
Mgr. Anežka Konvalinová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB428 Energetická politika EU && ! NOW ( MEB428 Energetická politika EU )
Základní znalosti z oblasti Evropských studií (mechanismy fungování EU, instituce, politiky) a Energetických studií (trhy s elektřinou a zemním plynem)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na aktuální téma společné evropské energetické politiky, která v posledních letech nabývá na obsahu i významu v rámci ostatních unijních politik. Student tak bude seznámen s jejími jednotlivými dimenzemi (environmentální, ekonomickou i bezpečnostní), jejím fungováním, s klíčovými hráči i zásadními problémy. Cílem kurzu je, aby student byl schopný porozumět základním mechanismům fungování této politiky, znal nástroje, kterými EU v této oblasti energetický sektor členských zemí ovlivňuje a byl schopen analyzovat dopady, které tato politika na energetiku v EU a evropských zemích má. Informační hodnotu kurzu obohacují externí přednášející, především zástupce Oxford Institute for Energy Studies pan David Buchan, bývalý redaktor The Economist a Financial Times.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními teoretickými koncepty, aktéry, historickým vývojem a aktuálními problémy ve třech dimenzích Evropské energetické politiky. Po ukončení kurzu budou schopni analyzovat související témata vybaveni analytickými nástroji i příslušnými daty.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina, seznámení s průběhem a hodnocením kurzu 2. Historický vývoj EEP 3. Teoretické náhledy na Evropskou energetickou politiku (EEP); její možné analytické a metodologické uchopení. Pozice EEP v rámci ostatních politik EU. 4. Mechanismy fungování EEP; klíčoví aktéři a jejich role v systému 5. Liberalizace společného energetického trhu I. 6. Liberalizace společného energetického trhu II. 7. Čtecí týden 8. Vnější energetické vztahy EU I. 9. Vnější energetické vztahy EU II. 10. Národní energetické politiky členských zemí EU 11.Národní energetické politiky členských zemí EU - případová studie Německa 12. Environmentální dimenze 13. Případová studie: ETS a pozice členských zemí EU
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNOCH, Filip. Energetická politika Evropské unie; pozice na půli cesty. In Evropská energetická bezpečnost. 1. vyd. Praha: Čeněk Aleš, 2009, s. 65-84, 32 s. Jean Monnet Chair. ISBN 978-80-7380-148-9. info
    neurčeno
  • SIDDI, Marco. European energy politics : the green transition and EU-Russia energy relations. Cheltenham, UK: Edward Elgar publishing, 2023, viii, 153. ISBN 9781035306985. info
  • Essential EU climate law. Edited by Edwin Woerdman - Martha M. Roggenkamp - Marijn Holwerda. Second edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021, xxx, 320. ISBN 9781788971317. info
  • VOGLER, John. Climate change in world politics. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, xiv, 211. ISBN 9781137273437. info
  • TALUS, Kim. Introduction to EU energy law. First edition published. Oxford: Oxford University Press, 2016, x, 180. ISBN 9780198791829. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, workshop.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, workshop.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Bloková výuka výjimečně v PS2014, v dalších letech týdenní.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.