MEBn4005 Energetická bezpečnost ČR

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20. 2. 8:00–9:40 P21b, Út 27. 2. 10:00–11:40 P24a, Út 5. 3. 10:00–11:40 P24a, Út 12. 3. 10:00–11:40 P24a, Út 19. 3. 10:00–11:40 P24a, Út 26. 3. 10:00–11:40 P24a, Út 2. 4. 10:00–11:40 P24a, Út 9. 4. 10:00–11:40 P24a, Út 16. 4. 10:00–11:40 P24a, Út 23. 4. 10:00–11:40 P24a, Út 30. 4. 10:00–11:40 P24a, Út 7. 5. 10:00–11:40 P24a, Út 14. 5. 10:00–11:40 P24a
Předpoklady
! MEB404 Energetická bezpečnost ČR && ! NOW ( MEB404 Energetická bezpečnost ČR )
Schopnost komunikovat, číst a psát v anglickém jazyce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základními problémy energetické bezpečnosti a fungováním energetického sektoru České republiky v regionálním kontextu. Kurz je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na energetický sektor ČR, jeho historický vývoj a geopolitickou pozici země v regionu střední a východní Evropy v širším slova smyslu. Kurz si tak klade za cíl seznámit studenty se situací i v energetickém sektoru zemí střední a východní Evropy. Mezi zahrnutými tématy jsou uhelný, jaderný, ropný a plynový sektor, obnovitelné zdroje, energetická politika EU a vybraná současná témata.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci České republiky, jak ve vztahu k EU, tak k dalším významným mezinárodně-politickým aktérům jako je Ruská federace. Absolventi budou rozumět širším souvislostem a logice uspořádání jednotlivých sektorů. Absolventi se budou schopni orientovat v problémech střední Evropy a tím v energetických tématech celého středoevropského prostoru. Širší regionální pojetí kurzu vede k získání znalostí o energetice nejen v České republice, díky čemuž budou absolventi schopni rozšířit své možnosti uplatnění na trhu práce. Absolventi budou také schopni porozumět roli energetiky v ekonomice jednotlivých zemí regionu a vysvětlit vztah mezi energetikou a diskursem zahraniční politiky Ruska a zemí zkoumaného regionu.
Osnova
 • 1) Energetika jako nástroj politiky: úvod do regionu, témat a vztahů 2) Úvod do české energetiky, hlavních aktérů, koncepčních dokumentů a historických souvislostí 3) Uhelný sektor v České republice a střední Evropě 4) Sektor zemního plynu v České republice a střední a východní Evropě I 5) Sektor zemního plynu v České republice a střední a východní Evropě II 6) Současné trendy: Současné energetické problémy ve střední Evropě 7) Ropný sektor v České republice a střední a východní Evropě 8) Jaderná energetika v České republice a střední a východní Evropě 9) Čtecí týden 10) Obnovitelné zdroje energie v České republice a střední Evropě 11) Současné trendy: rozvoj jaderné energetiky ve střední a východní Evropě a obchodní strategie Rosatomu 12) Současné trendy: Energetická tranzice a její dopady na Českou republiku 13) Seminář na současná energetická témata v regionu
Literatura
  povinná literatura
 • VLČEK, Tomáš a Martin JIRUŠEK. Na vlnách změny : Česká energetika a geopolitický zlom. 1. vyd. Brno: Books & Pipes. 158 s. ISBN 978-80-7485-272-5. 2023. URL info
 • VLČEK, Tomáš, Ľubica BODIŠOVÁ, Patrícia BRHLÍKOVÁ, Filip ČERNOCH, Jana ČERVINKOVÁ, Gabriela PROKOPOVÁ, Tereza STAŠÁKOVÁ, Eliška TRMALOVÁ, Veronika ZAPLETALOVÁ a Petra BENDLOVÁ. The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic. 2nd revised edition. Brno: Masaryk University Press. 172 s. ISBN 978-80-210-9352-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9352-2019. 2019. URL info
 • Trh s elektřinou : úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizova. Praha: Asociace energetických manažerů. 548 stran. ISBN 9788026092124. 2016. info
 • ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER a Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3. 2015. Online knihkupectví Munipress info
 • JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita. 696 s. ISBN 978-80-210-8048-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015. 2015. Čítárna Munispace info
 • GETZNER, Michael. Nuclear policies in Central Europe : environmental policy and enlargement of the European Union : Austria's policies towards nuclear reactors in neighboring countries. New York: Peter Lang. 105 s. ISBN 0820464252. 2003. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, četba literatury
Metody hodnocení
Průběžný test, zkouška, vědecká práce ve skupině (policy brief)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MEBn4005