MEBn5011 U.S. Energy Policy: Development and Challenges

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U33
Předpoklady
! MEB411 Energetická bezpečnost USA && ! MVZ442 Energetická bezpečnost EU && ! ESSn5020 U.S. Energy Policy && ! ESS420 U.S. Energy Policy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickým sektorem USA, jakožto nejvýznamnějším aktérem na globálních trzích se zdroji energie. Významná část kurzu bude věnována ropě, klíčové surovině pro ekonomiku Spojených států a většiny vyspělých zemí světa. Pozornost bude věnována počátkům ropného průmyslu v USA, jeho vývoji a roli na domácí scéně i v zahraniční politice. V kurzu se studenti dále seznámí se situací v ostatních sektorech energetiky a jejich významem pro ekonomiku USA. Důraz bude přitom kladen na aktuální témata, konkrétně tzv. tichou revoluci, respektive nekonvenční zdroje fosilních paliv a otázku změn klimatu. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Osnova
  • (1) Organization of the course, introduction to the course, the role of oil in the global economy (2) Administrative aspects of the US energy policy, main actors, and policies (3) US position in the international system, energy policy, and society before WW I (4) Oil in the US energy policy between the wars - (5) Oil in the US foreign policy II – the Cold War era (6) Oil in the US foreign policy III – after the Cold War (7) Oil in the US foreign policy – partners and suppliers (8) Coal and nuclear energy (9) Renewables and environmental policy (10) Gas sector (11) Energy and its footprint in the US culture (12) Contemporary trends – renewables, climate goals, and new EP discourse?
Literatura
  • GERI, Laurance R. a David E. MCNABB. Energy policy in the U.S. : politics, challenges, and prospects for change. Boca Raton: CRC Press, 2011. xxxvii, 29. ISBN 9781439841891. info
  • STOKES, Doug a Sam RAPHAEL. Global energy security and American hegemony. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. 280 p. ISBN 9780801894978. info
  • RANDALL, Stephen J. United States foreign oil policy since World War I : for profit and security. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005. x, 416. ISBN 9780773529236. info
  • VIETOR, Richard H. K. Energy policy in America since 1945 : a study of business government relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. xvii, 363. ISBN 0521266580. info
Výukové metody
Přednášky, semináře zahrnující vypracování psané přípravy (position paper) na každý seminář, vedení seminářů, průběžný test, závěrečná zkouška, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek.
Metody hodnocení
Během semestru studenti odevzdají seminární přípravy a absolvují průběžný test. Ve zkouškovém období absolvují ústní zkoušku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Cheating and plagiarism Cheating in any part or aspect of the course will reduce the final grade to an F. Plagiarism is the use of material written by another person without referencing the source. Similarly, the use of artificial intelligence (AI) in any shape or form to meet the course requirements will result in the same outcome: a reduction of the final grade to an F. The Disciplinary Commission will be notified about any cases of plagiarism.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MEBn5011