MEBn5012 Electricity Industry: Conventional Technologies

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ESS421 Energy Commodities I. && ! MEB412 Tech-ek aspekty energetiky II. && ! ESSn5021 Energy Commodities I. && ! NOWANY ( ESS421 Energy Commodities I. , MEB412 Tech-ek aspekty energetiky II. , ESSn5021 Energy Commodities I. )
Ability to read and speak English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to cover the basic mechanics, designs and technologies of energy producing devices and plants. The main focus is on explaining the mechanisms and operations of energy production plants and some important features of the technology and the economy/economics for conducting energy-related research or evaluating energy policies. The course therefore focuses on the following main areas: the production chains, the use of energy commodities, the relationship between energy and the economy, and the marketing of energy commodities. The Energy Commodities I course includes topics on the principles of electricity production, transport and consumption, the coal industry, nuclear energy, renewable energy and modern technologies, trends in the technological and economic aspects of an energy sector, and other topics. Electrification of industry and consumption is a modern trend that increases the demand for production and quality of electricity. The course thus responds to modern trends in world energy policy.
Výstupy z učení
Students will be able to understand the basics of electricity production; understand the pros and cons of individual energy sources and explain their value chains in the whole production cycle; be able to make well-supported arguments on the topic of new energy sources; and be able to interpret basic academic energy-related texts of a technical nature.
Osnova
  • 1) Introductory Session 2) Introduction to Electricity Industry I 3) Introduction to Electricity Industry II 4) Introduction to Electricity Industry III 5) Coal and Steam Power Plants 6) Nuclear Fuel Cycle 7) Environmental Aspects of Nuclear Energy 8) Nuclear Accidents and Disasters 9) Reading Week 10) Workshop 11) Renewable Energy Sources and Modern Technologies 12) Electricity Markets I 13) Electricity Markets II+III
Literatura
    povinná literatura
  • SOVACOOL, Benjamin K. Contesting the future of nuclear power : a critical global assessment of atomic energy. Singapore: World Scientific, 2011. x, 296. ISBN 9789814322751. info
  • NERSESIAN, Roy L. Energy for the 21st century : a comprehensive guide to conventional and alternative sources. 2nd ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2010. xiv, 401. ISBN 9780765624123. info
  • SMIL, Vaclav. Energy : a beginner's guide. Oxford: Oneworld publications, 2006. ix, 218. ISBN 9781851684526. info
  • BODANSKY, David. Nuclear energy : principles, practices, and prospects. 2nd ed. New York: Springer, 2004. xxii, 693. ISBN 0387207783. info
Výukové metody
Lectures, in-class discussions, reading of course-related literature
Metody hodnocení
Mid-term test, exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.