MEBn5016 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 U33
Předpoklady
! MEB416 Tech-ek aspekty energetiky I && ! NOW ( MEB416 Tech-ek aspekty energetiky I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ461.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje obecné základy fungování ropného a plynárenského sektoru. Kombinuje netechnickým jazykem představené základní principy průzkumu, těžby, zpracování, transportu a využívání těchto komodit se základy obchodování s ropou a zemním plynem. Studenti tak získají provázaný a detailní vhled do fungování těchto sektorů. Po absolvování předmětu budou schopni pochopit a interpretovat dlouhodobé i aktuální trendy, které se ropy a zemního plynu dotýkají: cenová volatilita, nekonvenční zdroje, politika OPEC a další.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti rozumět základním principům fungování dodávkového řetězce a trhů s ropou a zemním plynem. Znalosti získané v předmětu lze využít při analýze trendů a energetických politik v těchto sektorech energetiky.
Osnova
  • I. Dodávkový řetězec - základy a hlavní principy;
  • II. Principy ropného trhu - aktéři, struktura, cenotvorba;
  • III. Principy trhů se zemním plynem - aktéři, struktura, cenotvorba;
Literatura
  • Clews, R.J. (2016). Project Finance for the International Petroleum Industry. Elsevier.
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Esej, zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MEBn5016