MEBn5018 Energy Security of Visegrad Countries

Fakulta sociálních studií
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB418 Energy Security of Visegrad Co && ! NOW ( MEB418 Energy Security of Visegrad Co )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurzy EUP427 a MVZ455.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course aims to provide the students with the detailed information about energy security of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, as well as their cooperation and potential in this field. On successful completion of the course, students will be able to evaluate the concept of energy security, its meaning, uses, basic problems and issues. They will also be able to assess the energy situation of the EU and V4, preparing the background for the individual countries. Special concern will be dedicated to formulating the potential of the pros and cons of energy cooperation of the V4 countries.
Výstupy z učení
Students will be able to critically analyse energy policy-related issues within the Visegrad region with a regard to the historical development, sectoral setting and main influencing factors.
Osnova
  • Session 1) Introductory Lecture Session 2) Visegrad group I+II: Idea of integration in Central European region + The history of Visegrad group Session 3) Role of the V4 group in the EU energy policy Session 4) Energy Security of Hungary I + II Session 5) Energy security of the Czech Republic I+II Session 6) Energy Security of Slovakia I+II Session 7) Energy Security of Poland I+II Session 8) Risk assessment in gas and nuclear sector in CEE
Literatura
  • ČERNOCH, Filip a Petr OCELÍK. Czech-Polish Co-operation in the Field of Energy: The Potential of LNG for Energy Security in Central Europe. In Poland and Czech Republic - Fields of Cooperation. Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2010. s. 41-58. ISBN 978-83-88216-54-1. URL info
  • BUCHAN, David. Energy and climate change : Europe at the cross roads. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. xiv, 218. ISBN 9780199569908. info
  • Energy policies of IEA countries :Czech republic2001 review. Paris: International energy agency, 2001. 150 s. ISBN 92-64-18730-8. info
  • GARTON ASH, Timothy. The uses of adversity :essays on the fate of central Europe. 1st ed. Cambridge: Granta Books, 1989. 305 s. ISBN 0-14-014018-2. info
Výukové metody
Lectures involve class discussions and require active participation; essays improve the ability of students to analyze particular issues; readings serve to broaden and deepen the spectrum of knowledge students acquire during lectures.
Metody hodnocení
The final grade will be calculated as a composite evaluation consisting of three parts: 1) attendance; 2) evaluation of the essay; 3) evaluation of the position paper; 4) evaluation of the final exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/MEBn5018