MEBn5021 Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 U41
Předpoklady
! MEB421 Vybrané metody výzkumu MV && ! NOW ( MEB421 Vybrané metody výzkumu MV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se dvěma vybranými metodami výzkumu uplatnitelnými v oblasti mezinárodních vztahů, evropských studií a energetické bezpečnosti - obsahovou analýzou a kvalitativní komparativní analýzou (QCA). Kurz patří mezi povinně volitelné a je určen pro studenty magisterského studia, kteří si chtějí rozšířit repertoár výzkumných metod nebo hledají vhodný metodologický přístup pro zpracování magisterské práce.
Výstupy z učení
Studenti získají dovednost číst odbornou literaturu, která využívá studované metody - kvalitativní komparativní analýzu a obsahovou analýzu. Studenti získají dovednost formulovat relevantní výzkumné otázky za pomoci vybraných metod a zahájit praktický výzkum. Studenti získají schopnost aplikovat vybrané metody výzkumu za použití volně dostupného softwaru R.
Osnova
 • 1) Organizace kurzu 2) R software 3) QCA: logika množin a sociálně-vědní výzkum, nezbytné a postačující podmínky, tabulka pravdy, parametry konzistence a pokrytí, druhy řešení, interpretace řešení, post-QCA analýza 4) Obsahová analýza
Literatura
 • GOERTZ, Gary a James MAHONEY. A tale of two cultures : qualitative and quantitative research in the social sciences. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012. viii, 238. ISBN 9780691149714. info
 • SCHNEIDER, Carsten Q. a Claudius WAGEMANN. Set-theoretic methods for the social sciences : a guide to qualitative comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xvi, 350. ISBN 9781107013520. info
 • Case study research : principles and practices. Edited by John Gerring. New York: Cambridge University Press, 2007. x, 265. ISBN 9780521676564. URL info
 • RAGIN, Charles C. Fuzzy-set social science. Chicago: University of Chicago Press, 2000. xviii, 352. ISBN 0226702766. info
 • HOLLIS, Martin a Steve SMITH. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění : Explaining and understanding international relations (Orig.) : Teorie mezinárodních vztahů : interpretace a porozumění (Variant.). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 248 s. ISBN 80-85959-64-X. info
 • SCOTT, John. Social network analysis : a handbook. 2nd ed. London: SAGE, 2000. x, 208. ISBN 0761963383. info
 • VAN EVERA, Stephen. Guide to methods for students of political science. Ithaca: Cornell University Press, 1997. vi, 136. ISBN 080148457X. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení pod dohledem přednášejícího/cvičícího, individuální příprava cvičení pokrývající probírané metody, individuální příprava návrhu designu výzkumu, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek
Informace učitele
Vyučovacím jazykem je čeština. The teaching language is Czech. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MEBn5021