MEBn5032 Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Denis Janšta (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB432 Energetické vztahy RF a CEE && ! NOW ( MEB432 Energetické vztahy RF a CEE )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se situací v energetickém sektoru zemí střední a východní Evropy a souvisejícími otázkami v energetickém sektoru. Zvláštní pozornost bude věnována zejména sektorům zemního plynu, ropy a jádra vzhledem k jejich komoditnímu a technologickému navázání na Rusko a vzhledem k historickým vazbám Ruska se zeměmi v tomto regionu. Na konci kurzu budou studenti schopni: - porozumět roli energetiky v ekonomice jednotlivých zemí regionu - kriticky zhodnotit roli energetických komodit v chování Ruska a spotřebitelů ve zkoumaném regionu - analyzovat komplexně energetické sektory zemí střední a východní Evropy - vysvětlit vztah mezi energetikou a diskursem zahraniční politiky Ruska a zemí zkoumaného regionu
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: - porozumět roli energetiky v ekonomice jednotlivých zemí regionu - kriticky zhodnotit roli energetických komodit v chování Ruska a spotřebitelů ve zkoumaném regionu - analyzovat komplexně energetické sektory zemí střední a východní Evropy - vysvětlit vztah mezi energetikou a diskursem zahraniční politiky Ruska a zemí zkoumaného regionu
Osnova
  • 1) Úvodní hodina 2) Energetika jako nástroj politiky; diskuse 3) Historický exkurs, vztahy Ruska a Evropy v energetice 4) Specifika plynového, jaderného a ropného sektoru; diskuse 5) Energetika v ekonomice postkomunistických zemí Evropy; Rusko a energetické exporty 6) Rusko a plynový sektor evropských zemí I (střední a jihovýchodní Evropa) 7) Rusko a plynový sektor evropských zemí II (jihovýchodní Evropa a Balkán) 8) Rusko a plynový sektor evropských zemí III (Pobaltí) 9) Čtecí týden 10) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě I 11) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě II 12) Rusko a jaderná energetika v Evropě; Rusko a ropný sektor v Evropě III
Literatura
  • The Russian gas matrix : how markets are driving change. Edited by James Henderson - Simon Pirani - Tatiana Mitrova - Jonathan Stern - Ka. 1st pub. Oxford: Oxford university press for the Oxford institute for energy studies, 2014. xx, 444. ISBN 9780198706458. info
  • BAHGAT, Gawdat. Energy security : an interdisciplinary approach. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011. xxvii, 226. ISBN 9780470689042. URL info
  • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009. xv, 372. ISBN 9780275999971. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, četba související literatury, seminární přípravy
Metody hodnocení
Průběžný test, přípravy, závěrečná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.