MEBn5038 EU Energy Law

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Švec, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB438 Energy Law && ! ESSn5013 Energy Law
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This course provides students with a basic understanding of the energy sector's organizational and regulatory framework in the European Union and explores the interactions of EU energy law with other areas of EU law. This course focuses on the governance of the Energy Union, energy market liberalization, the main elements of the way the EU ensures security and reliability of its energy supply, and the EU's effort to decarbonize its energy sector.
Výstupy z učení
Students will be able to utilize knowledge gained in principles of regulation related to energy production, transmission, and distribution in their future studies.
Osnova
  • Session 1: Introduction to EU Energy Law Session 2: EU Energy Law: Energy security, Internal Energy Market Session 3: EU Energy Law: Renewable energy, Decarbonization of the EU energy sector, external dimension of EU Law and selected issues in EU Energy Law
Literatura
  • IEA, (2022). World Energy Outlook 2022 - The global energy crisis. Available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/the-global-energy-crisis.
  • - HOENKAMP, R., HUITEMA, George B., DE MOOR-VAN VUGT, Adrienne J.C.: The Neglected Consumer: The Case of the Smart Meter Rollout in the Netherlands. Renewable Energy L. & Pol'y Rev. 269, 2011
  • TALUS, Kim. EU energy law and policy : a critical account. Edited by Thomas W. Waelde. First edition. Oxford: Oxford university press, 2013. xxiii, 317. ISBN 9780199686391. info
  • JOHNSTON, Angus Charles a Guy BLOCK. EU energy law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012. xxxix, 425. ISBN 9780199665242. info
  • MASSAI, L. European climate and clean energy law and policy. Washington, DC: Earthscan, 2011. xvi, 238. ISBN 9781849712040. info
Výukové metody
Lectures, discussions
Metody hodnocení
Concluding essay, mid-term test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.