MEBn5900 Stáž

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anežka Konvalinová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( MEB422 Stáž )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k uznávání ECTS kreditů za pracovní stáže zařízené z vlastní iniciativy studentů.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti aplikace nabytých znalostí v praxi, adaptovat se na nové prostředí a zvýší své šance na uplatnění v oboru.
Osnova
  • Nelze specifikovat klasickým způsobem, záleží na dohodě s institucí, kde stáž probíhá.
Literatura
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
  • ZIELKE, Christian. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 125 s. ISBN 8024718154. info
  • BRUNO, Tiziana a Gregor ADAMCZYK. Řeč těla : jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 109 s. ISBN 8024713136. info
  • NÖLLKE, Matthias. Praktický management : jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 112 s. ISBN 8024709120. info
Výukové metody
Praxe.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen po předložení následujících dokumentů:
(1) Potvrzení o absolvování stáže se stručnou charakteristikou činnosti a trvání stáže (z mailové adresy nadřízené osoby v dané instituci, nebo papírově s podpisem).
(2) Hodnocení stáže samotným studentem - detailní náplň práce, pozitiva, slabé stránky, informace o tom, komu stáž dále doporučit.

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže (termín konání stáže, počet odpracovaných hodin, náplň práce) Mgr. Anežce Konvalinové předmětu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen pouze pro domácí praxe/odborné stáže, při zahraničních odborných stážích si studenti zapisují předmět s kódem FSS490.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MEBn5900