MVE102 Evropská integrace

Fakulta sociálních studií
jaro 2003
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Doporučované ukončení: PZk. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 J31
Předpoklady
Kurs je urcen studentum MVES a předpokladem, je ze tito studenti absolvovali kurs Mezinarodni organizace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je určen studentům MVES a je zaměřen na detailni znalosti evropského integračního procesu. Kurs je součástí postupové zkoušky a je rovněž podmínkou pro absolvováni navazujících povinných předmětu o EU.
Osnova
  • 1. kořeny federalismu, ideové zdroje sjednocení Evropy v historii, federalistické koncepce na začátku století Literatura: Panevropa, Coudenhove Kalergi str. 27 - 64 2. dvě koncepce spolupráce v Evropě, funkcionalisté a federalisté, poválečný vývoj, vznik Rady Evropy, vliv Marschalova plánu na sektorovou integraci Literatura: Francouzsko - britská unie (1 strana An), Řeč W.Churchilla na Curyšské universitě (2 strany An), Marschallův plán - řeč gen.Marschalla na Universitě v Harvardu (2 strany An) 3. vznik Společenství uhlí a oceli, okolnosti a důvody vzniku Montánní unie, bezpečnostní situace v Evropě, neúspěch EDC Literatura: Schumanova deklarace (3 strany An), Smlouva o EDC (3 strany An) 4. 24. 3. 2003 První kontrolní test zaměřený na kontrolu problematiky ze studovny podpis Římských smluv, jednání v Messině, obsah a koncepce tří Společenství, vnitřní struktura orgány Literatura: Komuniké z jednání v Messině (3 strany - An), 5. hodnocení rozvoje Společenství, postavení EFTA, nástup vnitřní krize v 60.letech, Slučovací smlouva Literatura: Fouchetův plán( 2 strany An), 6. rozšiřování Společenství, severní a jižní přistoupení politické a ekonomické důvody Literatura: Tisková konference z roku 1963 - stanovisko Charlese de Gaulla (4 strany An) a tisková konference z roku 1967 (5 stran An) 7. rozvoj Jednotného trhu a nová dynymika sjednocení (ES - EU), Delorsův nástup, Jednotný evropský akt, Bílá kniha Literatura: text o JEA, (3 strany), text o Vnitřním trhu (7 stran) 8. 28. 4. 2003 Druhý kontrolní test zaměřený na literaturu ze studovny Změna kvality integrace v obsahu Maastrichtské smlouvy, IGC a okolnosti ratifikace Maastrichtské smlouvy, pilířová konstrukce Literatura: Smlouva o EU 9. Analýza Maastrichtské smlouvy, oblasti jednání IGC 96 - 97 Maastricht II Literatura: texty o Smlouvě o EU (5 stran), stanovisko Komise k IGC II (4 strany) 10. Amsterdamská konference a její smluvní dokument Literatura: texty o Amsterdamské smouvě (10 stran) 11. IGC 2000 a aktuální problémy EU Literatura: Poslední institucionální revize EU 12. 19.5 2003 test z četby zaměřený na poslední otázky.
Literatura
  • anglické a české texty umístěné ve studovně
  • Pinder, John. Evropské Společenství..., Praha 1993, ISBN 80-901281-2-2
  • texty jednotlivých smluvních dokumentů (vhodné i pro další kursy zaměřené na problematiku EU) Smlouvy o ESUO, Smlouvy o EHS, EURATOM, JEA, Smlouvy o EU a Amsterdamská smlouva
  • PINDER, John. European community : the building of a union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1995. x, 277. ISBN 0192892657. info
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zkouškou. Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Studenti jej získají na základě bodového ohodnocení jejich průběžné práce. Jedná se o celkem tři testy z literatury určené k přečtení k jednotlivým přednáškám. Data jednotlivych testu jsou pevně stanovena na výše vypsané týdny a nebudou mít další termíny. Jednotlivé testy nabízí zisk 10 bodu. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je 22 bodu z celkových 30. V závěru zápočtového týdne bude neúspěšným studentům vypsán náhradní termín zápočtu (témata budou na rozdíl od průběžné práce kumulována za celý semestr). Bodově bude ohodnocena take závěrečná písemná zkouška. Literatura pro průběžné studium bude umístěna v elektronické studovně na webu.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurs je určen studentům MVES v prvním ročníku. Je součástí postupové zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, jaro 2001, jaro 2002.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2003/MVE102