MVPd0003 Prezentace návrhu výzkumu

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ006 Prezentace vědecké práce && ! EVS006 Prezentace vědecké práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží k prezentaci výzkumného záměru disertační práce, k vedení odborné diskuse o tomto záměru a k simulaci průběhu obhajoby disertační práce před zkušební komisí. Cílem je nejen procvičit prezentační dovednosti a koherentně shrnout design výzkumu, ale zejména v odborné debatě získat širší zpětnou vazbu na tento projekt předtím, než dojde k psaní samotné disertační práce.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen sestavit koherentní návrh výzkumu vedoucího k disertační práci a prezentovat tento návrh odborné veřejnosti.
Osnova
  • 1) Příprava písemného návrhu výzkumu vedoucího k sepsání disertační práce 2) Ústní prezentace a diskuse nad návrhem výzkumu
Literatura
    povinná literatura
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • Approaches and methodologies in the social sciences : a pluralist perspective. Edited by Donatella Della Porta - Michael Keating. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 365. ISBN 9780521709668. info
  • LANDMAN, Todd. Issues and methods in comparative politics : an introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2008. xxi, 355. ISBN 9780415412377. info
  • GEORGE, Alexander L. a Andrew BENNETT. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. xv, 331. ISBN 0262572222. info
Výukové metody
Předmět kombinuje samostatnou práci a konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Písemná verze plánu výzkumu Nejméně 14 dní před termínem prezentace je nutné odevzdat do odevzdárny předmětu text, ze kterého prezentace vychází. V ideálním případě by tento dokument měl představovat draft teoretické a metodologické kapitoly budoucí disertační práce. V minimálním případě pak podrobný nástin těchto kapitol v rozsahu cca 15-20 normostran. Dokument může být odevzdán v českém či slovenském jazyce, případně v angličtině. Prezentace návrhu výzkumu Podstatnou součástí hodnocení předmětu je i ústní prezentace návrhu výzkumu. Ta se odehrává ve formátu, který připomíná obhajobu disertační práce. Na začátku seznámí student auditorium se svým návrhem výzkumu, což by mělo proběhnout v délce cca 15 minut. Je třeba počítat s tím, že písemné podklady budou mít posluchači (studenti doktorského studia obou oborů a členové katedry) dopředu k dispozici. Na základě diskuse bude udělen či neudělen zápočet a následně formulována případná doporučení ohledně zlepšení návrhu výzkumu a to na základě oponentského posudku i následné diskuse, které dostane prezentující k dispozici.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVPd0003