MVPd0004 Seminář k odborné publikaci I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ004 Metodologický seminář I. && ! EVS004 Metodologický seminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti badatelské práce u studentů DSP. Kurz je zaměřen na publikační dovednosti.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen publikovat samostatně odborný článek. Musí se jednat o článek vydaný v časopise indexovaném v databázi Web of Science (Q1-Q3), Scopus (Q1 nebo Q2).
Osnova
  • 1) Sepsání odborného časopiseckého článku 2) Zapracování podnětů z recenzního řízení 3) Přijetí článku k publikaci
Literatura
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE. xxi, 351. ISBN 9781412957014. 2009. info
Výukové metody
Předmět kombinuje samostatnou práci a konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Studenti zpracují odborný text dle vlastního uvážení za asistence/konzultace školitele. Text musí být tematicky svázán s otázkou řešenou v rámci doktorského projektu. Studentům je k dispozici univerzální odborná literatura. Kredity ECTS za předmět I. jsou přiznány po doložení publikace odborného textu v odborném recenzovaném časopise alespoň v databázi SCOPUS (první nebo druhý kvartil), případně Web of Science (první až třetí kvartil). Podmínkou udělení kreditů školitelem je potvrzení ze strany redaktora odborného časopisu, že příspěvek byl přijat (mailová komunikace postačuje).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVPd0004