MVPd0006 Disertační práce I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ002 Disertační práce I. && ! EVS002 Disertační práce I. && ! MVPd0014 Disertační práce I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je připravit přibližně polovinu textu disertační práce.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen sepsat polovinu disertační práce.
Osnova
  • Předmět je postaven na individuálních konzultacích studenta se školitelem.
Výukové metody
Předmět kombinuje samostatnou práci a konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Student sepíše zhruba polovinu disertační práce tak, aby byla akceptována školitelem jako z hlediska obsahu finální podoba této části práce. Předmět ukončuje školitel na základě individuálního posouzení rozsahu a kvality odevzdaného textu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS za předmět Disertační práce I. jsou přiznány po odevzdání poloviny textu disertační práce školiteli.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVPd0006