MVPd0007 Disertační práce II.

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ003 Disertační práce II. && ! EVS003 Disertační práce II. && ! MVPd0015 Disertační práce II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je kompletně dokončit text disertační práce.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen odevzdat disertační práci k obhajobě.
Osnova
  • Předmět je postaven na individuálních konzultacích studenta se školitelem.
Výukové metody
Předmět kombinuje samostatnou práci studenta a pravidelné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Student dopíše celou disertační práce tak, aby byla akceptována školitelem jako z hlediska obsahu finální. Předmět ukončuje školitel na základě individuálního posouzení rozsahu a kvality odevzdaného textu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS za předmět Disertační práce II. jsou přiznány po odevzdání celého textu disertační práce školiteli.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MVPd0007