MVZ005 Metodologický seminář II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti badatelské práce studentů DSP. Kurz je zaměřen na publikační dovednosti.
Osnova
  • Studenti zpracují odborný text dle vlastního uvážení za asistence/konzultace školitele. Text musí být svázán s řešením doktorského projektu. Kredity ECTS za předmět Metodologický seminář II. jsou přiznány po doložení publikace odborného textu v odborném recenzovaném časopise, který je zařazen do databáze ERIH, Scopus, nebo Web of Science. Text musí být napsán v anglickém jazyce.
Informace učitele
Podmínkou udělení kreditů je potvrzení ze strany redaktora odborného časopisu, že příspěvek byl přijat (mailová komunikace postačuje). The credits for the course are acknowledged after the student documents that he or she already published the paper or the paper has already been accepted for publication after successful peer review.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS za předmět Metodologický seminář II. jsou přiznány po doložení publikace universálního textu nebo části disertační práce v odborném recenzovaném časopise nebo odborném recenzovaném sborníku.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/MVZ005