MVZ451 Mezinárodní finanční instituce

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Út 18:00–19:30 P52
Předpoklady
Schopnost porozumět anglicky psanému textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s vývojem, současným stavem a hlavními problémy mezinárodních měnových a finančních institucí. V rámci kurzu je kladen důraz na vyvážený multidisciplinární politicko-ekonomický přístup k problematice.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Mezinárodní instituce, mezinárodní směna
 • 3. Mezinárodní měnové vztahy
 • 4. Mezinárodní finanční a kapitálové vztahy
 • 5. Mezinárodní měnový fond I.
 • 6. Mezinárodní měnový fond II.
 • 7. Světová banka
 • 8. Regionální rozvojové banky, EIB
 • 9. Banka pro mezinárodní platby
 • 10. Kritika globální finančních institucí, návrhy na reformu
 • 11. Finanční a měnový spolupráce v rámci EU
 • 12. Další platformy spolupráce
 • 13. Závěrečná diskuze a shrnutí
Literatura
 • OATLEY, Thomas. International political economy : interests and institutions in the global economy. 3rd ed. New York: Pearson/Longman, 2008. xiv, 417. ISBN 9780205589807. info
 • WOODS, Ngaire. The globalizers : the IMF, the World Bank, and their borrowers. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2006. x, 253. ISBN 9780801444241. URL info
 • KRUGMAN, Paul R. a Maurice OBSTFELD. International economics : theory and policy. 6th ed. Boston: Addison-Wesley, 2003. xxix, 754. ISBN 0201770377. info
 • MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnové instituce. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 251 s. ISBN 8024504316. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky seznamují se základními koncepty mezinárodních vztahů a ekonomie nutnými k uchopení projednávané problematiky a dále představují hlavní instituce a nejdůležitější problémy spojené s jejich fungováním. Semináře budou probíhat formou diskuze nad zadanou literaturou seznamující studenty s problémy typickými pro fungování určité mezinárodní finanční instituce.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, esej, písemná zkouška.
Informace učitele
Závazný sylabus ke kurzu je umístěn ve studijních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2011/MVZ451