MVZ461 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s technickými a ekonomickými aspekty energetiky. V rámci výuky studenti porozumí logice světových i regionálních trhů s energetickými komoditami a produkty; zjistí, jakými metodami probíhá průzkum, těžba, transport a zpracování energetických komodit; odhalí základy fungování jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Pozornost bude též věnována budoucím scénářům rozvoje energetiky, a to jak v obecné rovině (trendy v globálním energetickém systému), tak v rovinách konkrétnějších, kdy se studenti seznámí například se základy termojaderné fúze, palivových článků či chytrých sítí a s překážkami využití těchto technologií v dostatečném měřítku v praxi.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, seznámení s náplní kurzu a podmínkami ukončení 2) Energetika a společensko-ekonomický rozvoj 3) Energetika v ekonomice, ekonomika v energetice 4) Technologie těžby, transportu a zpracování ropy a zemního plynu I. 5) Technologie těžby, transportu a zpracování ropy a zemního plynu II. 6) Typologie ropných produktů, derivátů a paliv 7) Reading week 8) Ropný trh I. 9) Ropný trh II. 10) Vybrané aspekty ropného průmyslu 11) Trh se zemním plynem I. 12) Trh se zemním plynem II. 13) Vybrané aspekty plynárenství
Literatura
  • Sneijder, R.: The Future of Gas and the Role of LNG: Economic and Geopolitical Implications. Real Instituto Eleano, Working Paper 14. 2008.
  • Stern, J. (2009): Continental European Long-Term Gas Contracts: is a transition away from oil product-linked pricing inevitable and imminent? Oxford Institute for Energy Studies: 2009.
  • Rosa, E., Machlis, G., Keating, K.: Energy in Society. Annual Review of Sociology Vol. 14, (1988). S 149-172. http://www.jstor.org/stable/2083314
  • CÍLEK, Václav a Martin KAŠÍK. Nejistý plamen : průvodce ropným světem. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 191 s. ISBN 9788073631222. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek interních vyučujících a expertů z vybraných institucí. Přednášky zahrnují diskuze a vyžadují participaci studentů, seminární práce zlepšuje schopnost studenta analyzovat vybranou problematiku, navíc ve spolupráci s jiným studentem, což rozvíjí schopnost práce v týmu.
Metody hodnocení
Celkové hodnocení se skládá z následujících částí: účast na přednáškách, zkouškový test, zpracování seminární práce ve dvojicích.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2011/MVZ461