MVZ801 Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1914

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Jediným pedpokladem pro absolvování kurzu je schopnost číst literaturu v českém a anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vytvořit u studentů základní faktograficku bázi v oblasti dějin mezinárodních vztahů mezi lety 1648-1914, naučit studenty porozumět a vysvětlit vývoj mezinárodních vztahů a naučit studenty využívat získané informace při analýze aktuálních politických procesů.
Osnova
  • 1. Vestfálský mír - prolog k nové fázi mezinárodní politiky v Evropě 2. Mezinárodní vztahy a politika velmocí v Evropě ve 2. polovině 17. století. 3. Mezinárodní vztahy a politika velmocí v Evropě v 1. polovině 18. století 4. Velmocenské soupeření v Evropě v letech 1740-1790. 5. Napoleonské války. 6. Vídeňský kongres. 7. Éra koncertu velmocí 1815-1854 8. Konec koncertu velmocí. 9. Východní otázka. 10. Koloniální expanze evropských metropolí. 11. Utváření Trojspolku a Trojdohody. 12. Rusko-japonská válka, první a druhá balkánská válka. 13. Mezinárodní vztahy v předvečer první světové války.
Literatura
  • The rise and fall of the great powers : economic change and military conflict from 1500 to 2000 (Orig.) : Vzestup a pád velmocí : ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. info
  • Skřivan, A.; Drška, V.; Stellner, F. (1994): Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha: ISE.
  • NÁLEVKA, Vladimír. Koncert velmocí : mezinárodní vztahy v letech 1871-1914. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 254 s. ISBN 8072547631. info
  • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie :od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 2., opr. vyd. Praha: Prostor, 1997. 946 s. ISBN 80-85190-59-1. info
  • SKŘIVAN, Aleš. Císařská politika : Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 373 s. ISBN 8071840815. info
  • DRŠKA, Václav, Aleš SKŘIVAN a František STELLNER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 217 s. ISBN 80-85241-57-9. info
  • SKŘIVAN, Aleš. Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 135 s. : f. info
Metody hodnocení
Metody: studium literatury, konsultace, zpracování seminární práce, průběžný test. Průběžný test znalostí v polovině semestru je jedním z bodovaných seminárních úkolů. K úspěšnému absolvování kursu je nezbytné vypracovat formální essay. Po splnění těchto povinností bude zkouška bude udělena na základě písemné prověrky (min. 60%)
Informace učitele
Podrobné informace (podrobný sylabus) najdete ve složce "Studijní materiály" předmětu na začátku semestru. Celková zátěž je 312 stran v čj. a 45 v ang., plus zpracování eseje na vybrané téma v rozsahu 12 - 15 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015.