MVZb2002 Diplomatický protokol

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ivana Hlavsová (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16. 3. 16:00–19:40 Aula, Út 17. 3. 8:00–9:40 Aula, 14:00–17:40 Aula, St 18. 3. 8:00–13:40 Aula, Čt 19. 3. 8:00–9:40 P52, 10:00–13:40 PC25
Předpoklady
! MVZ222 Diplomatický protokol && ! NOW ( MVZ222 Diplomatický protokol )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 62/55, pouze zareg.: 3/55
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou diplomatického protokolu. Studenti získají vědomosti týkající se základních mezinárodních úmluv, upravujících diplomatické styky, poslání diplomatů, diplomatické praxe i pravidel společenského chování. V závěru předmětu by studenti měli být schopni dobře se orientovat v dané problematice a disponovat dovednostmi uplatnitelnými v rámci diplomatických služeb, stáží na zastupitelských úřadech i v jiných institucích.
Výstupy z učení
V závěru předmětu by studenti měli být schopni dobře se orientovat v dané problematice a disponovat dovednostmi uplatnitelnými v rámci diplomatických služeb, stáží na zastupitelských úřadech i v jiných institucích.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu. 2. Diplomacie 3. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 4. Role diplomata - osobnost, postavení, úkoly 5. Etiketa 6. Shrnutí
Literatura
  • VESELÝ, Zdeněk. Diplomacie : (teorie - praxe - dějiny). 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 493 s. ISBN 9788073805050. info
  • FELTHAM, Ralph G. Příručka diplomata. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 262 s. ISBN 808642913X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Důraz je kladen na interaktivní výukové metody, vyžadující přímé zapojení studentů.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je 100% účast na všech přednáškách, aktivní participace na hodinách a úspěšné složení závěrečného zápočtového testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: JS2013 - JS2015.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2002