MVZb2002 Diplomatický protokol

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ivana Hlavsová (přednášející), Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ222 Diplomatický protokol && ! NOW ( MVZ222 Diplomatický protokol )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou diplomatického protokolu. Studenti získají vědomosti týkající se základních mezinárodních úmluv, upravujících diplomatické styky, poslání diplomatů, diplomatické praxe i pravidel společenského chování. V závěru předmětu by studenti měli být schopni dobře se orientovat v dané problematice a disponovat dovednostmi uplatnitelnými v rámci diplomatických služeb, stáží na zastupitelských úřadech i v jiných institucích.
Výstupy z učení
V závěru předmětu by studenti měli být schopni dobře se orientovat v dané problematice a disponovat dovednostmi uplatnitelnými v rámci diplomatických služeb, stáží na zastupitelských úřadech i v jiných institucích.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu. 2. Diplomacie 3. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 4. Role diplomata - osobnost, postavení, úkoly 5. Etiketa 6. Shrnutí
Literatura
  • VERBEKE, Johan. Diplomacy in practice : a critical approach. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023, xv, 252. ISBN 9781032287164. info
  • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Translated by Miloš Calda. V českém jazyce vydání. Praha: Prostor, 2022, 922 stran. ISBN 9788072605439. info
  • GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013, 335 s. ISBN 9788024744186. URL info
  • Consular affairs and diplomacy. Edited by Jan Melissen - Ana-Mar Fernández Pasarin. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, xiii, 333. ISBN 9789004188778. info
  • BERRIDGE, Geoff. Diplomacy : theory and practice. 4th ed. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, xv, 282. ISBN 9780230229600. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Důraz je kladen na interaktivní výukové metody, vyžadující přímé zapojení studentů.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je 100% účast na všech přednáškách, aktivní participace na hodinách a úspěšné složení závěrečného zápočtového testu.
Informace učitele
Všechny relevantní informace jsou k dispozici v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: JS2013 - JS2015.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.