MVZb2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 75/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s méně známými aspekty obou světových konfliktů a poukázat na jejich vzájemnou provázanost.
Výstupy z učení
Studenti se v rámci předmětu naučí analyzovat hlavní politické, vojenské a ekonomické procesy, které ovlivňovaly tehdejší mezinárodní politiku, a zhodnotit jejich vliv na vypuknutí obou světových válek. Kromě toho budou schopni evaluovat jak českou, tak zahraniční odbornou literaturu dostupnou k tématu kurzu a uplatnit své analytické schopnosti při tvorbě seminární práce.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, seznámení studentů s primárními a sekundárními zdroji.
 • 2. Zlaté období? Koncert velmocí a příčiny první světové války.
 • 3. Vojáci a politici. Obtížná spolupráce politiků a generálních štábů obou válčících bloků první světové; spojenecké mezinárodní konference.
 • 4. Sociální revoluce? Proměny společnosti v důsledku první světové (volební právo žen, vzestup labouristů, sociální demokracie a dalších levicových stran atd.).
 • 5. Listopadem 1918 to nekončí. Ruská občanská válka, řecko-turecká válka a další konflikty.
 • 6. Soumrak koloniálních velmocí. Versailleský systém a problém impérií.
 • 7. Krize demokracie. Obavy z bolševismu a vzestup fašismu a nacismu.
 • 8. Sovětský režim v praxi - Ukrajina v rámci Sovětského svazu. Kolektivizace a hladomor.
 • 9. Nepřátelé či spojenci? Německo-sovětská spolupráce v letech 1922–1941.
 • 10. Padnout za vlast je čest. Propaganda a válečné úsilí velmocí.
 • 11. Vyplatí se válčit? Ekonomické aspekty světových konfliktů.
 • 12. Mezi mlýnskými kameny. Malé evropské státy a válka.
 • 13. Jak vzniká koalice. Světla a stíny britsko–sovětsko–amerického spojenectví.
Literatura
  povinná literatura
 • DAVIES, Norman. Europe at war : 1939-1945 : no simple Victory. 1. pub. London: Macmillan, 2006. ix, 544. ISBN 0333692853. info
 • GERWARTH, Robert. Poražení : světová válka byla jen jedna. Translated by Ludvík Gréc. Vydání první. V Praze: Paseka, 2018. 431 stran. ISBN 9788074328954. info
 • Small powers in the age of total war, 1900-1940. Edited by H. Amersfoort - W. Klinkert. Boston: Brill, 2011. xii, 372 p. ISBN 9789004204331. info
 • STEINER, Zara S. The lights that failed : european international history 1919-1933. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2007. xv, 938. ISBN 9780199226863. info
 • STEINER, Zara S. The triumph of the dark : European international history, 1933-1939. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2011. xiv, 1222. ISBN 9780199212002. info
 • The Cambridge history of the Second World War. Edited by Michael Geyer - J. Adam Tooze. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. xiv, 833. ISBN 9781107039957. info
  doporučená literatura
 • A historical dictionary of Germany's Weimar Republic, 1918-1933. Edited by C. Paul Vincent - Harry Ritter. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1997. xi, 635 p. ISBN 0313273766. info
 • Britain, France, and the financing of the First World War. Edited by Martin Horn. Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2002. x, 249 p. ISBN 0773522948. info
 • GILBERT, Martin. První světová válka : úplná historie. Translated by Zdeněk Hron. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2005. 759 s. ISBN 8073415631. info
 • PROKŠ, Petr. Habsburkové & velká válka (1914-1918) : [první světová válka a rozpad Rakouska-Uherska 1914-1918]. 1. české vyd. Praha: Naše vojsko, 2011. 285 s. ISBN 9788020612038. info
 • State of deception : the power of Nazi propaganda. Edited by Edward Phillips. Washington: United States Holocaust Memorial Museum, 2009. xi, 194. ISBN 9780896047143. info
 • WILLIAMSON, Samuel R. Austria-Hungary and the Origins of the First World War. 1st ed. Houndmills: Macmillan Education, 1991. xviii, 272. ISBN 0333420802. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou kombinace přednášek a seminární výuky. V průběhu semestru studenti zpracují seminární práci, která prověří jejich dovednost uplatnit analytické schopnosti a pracovat s odbornou literaturou psanou v češtině i angličtině.
Metody hodnocení
Studenti mají za úkol vypracovat seminární práci o minimálním rozsahu 18 000 znaků na jedno ze zadaných témat. Závěrečná zkouška proběhne v podobě písemného testu, který prověří orientaci posluchačů v dané problematice. Celkové hodnocení bude zahrnovat závěrečný test (max. 30 bodů), průběžný test psaný z dosud probraných témat v polovině semestru (10 bodů) a seminární práci (20 bodů). Student musí získat minimálně 40 bodů k úspěšnému ukončení předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/MVZb2015