MVZb2018 Izrael a Palestina

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ118 Izrael a Palestina && ! NOW ( MVZ118 Izrael a Palestina )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 53/28
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty bakalářského studia se základními souvislostmi a nejdůležitějšími body židovsko-arabského a izraelsko-palestinského konfliktu od začátku 20. století až do současnosti. Po absolvování kurzu budou studenti schopni detailně porozumět dané problematice, zejména vysvětlit zrození konfliktu; identifikovat jednotlivé fáze konfliktu; interpretovat mírový proces 90. let a charakterizovat současnou situaci. V neposlední řadě získají studenti příležitost dále rozvíjet své analytické schopnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni detailně porozumět dané problematice, zejména vysvětlit zrození konfliktu; identifikovat jednotlivé fáze konfliktu; interpretovat mírový proces 90. let a charakterizovat současnou situaci. V neposlední řadě získají studenti příležitost dále rozvíjet své analytické schopnosti.
Osnova
 • 1) Úvod
 • 2) Zrození konfliktu
 • 3) Období 1939 - 1948
 • 4) dokumentární film a diskuse
 • 5) Období 1949 - 1967
 • 6) průběžný test
 • 7) Šestidenní válka a její důsledky
 • 8) Období 70. a 80. let
 • 9) dokumentární film a diskuse
 • 10) Mírový proces 90. let
 • 11) Od mírového procesu k druhé intifádě
 • 12) Současná situace
 • 13) Závěr písemná práce, esej
Literatura
 • ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a stát Izrael. 2., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 252 s. ISBN 8021030879. info
 • ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina : minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 305 s. ISBN 8090333397. info
 • MENDEL, Miloš. Náboženství v boji o Palestinu: judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. 268 s. ISBN 80-7108-189-2. info
 • GILBERT, Martin. Izrael : dějiny. 1. vyd. Praha: BB art, 2002. 668 s. ISBN 8072577409. info
 • CHAPMAN, Colin. Čí je země zaslíbená? : pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. Translated by Radek Hanzl. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2003. 332 s. ISBN 8072075071. info
Výukové metody
Předmět probíhá ve formě přednášek a seminářů. Do výuky jsou zapojeny dokumentární filmy spojené s následnou diskusí. Předpokládá se pravidelná docházka a aktivní účast v hodinách. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkami absolvování předmětu jsou:
- aktivní účast v hodinách,
- průběžný test znalostí, který je třeba absolvovat k napsání závěrečného testu
- závěrečný zápočtový test spojený s napsáním eseje
Informace učitele
Doporučená literatura pro předmět Izrael a Palestina Avineri, Š.: Zrození moderního sionismu, Judaika, Praha 2001 (v knihovně FSS) Čejka, M.: Izrael a Palestina minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, Barrister & Principal, Brno (vyjde během podzimu 2005) Čejka, M: Judaismus, politika a Stát Izrael, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2002 a 2003 (v knihovně FSS) Čejka, M., Nedorostková, D.: Izrael a Palestinci v roce 2004, Politologický časopis, č. 1, 2005 Čejka, M.: Izraelsko-palestinský konflikt v roce 2003, Politologický časopis, č. 1, 2004 Čejka, M.: Izrael a Palestina v roce 2002 a izraelské parlamentní volby 28. ledna 2003, Politologický časopis, č. 1, 2003 Čejka, M., Nedorostková, D.: Izrael a palestinská území po 11. září 2001, Politologický časopis, č. 1, 2002 Gilbert, M.: Izrael: Dějiny, BB art, Praha 2002 (v knihovně FSS) Chapman, C.: Čí je země zaslíbená? Pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci, Volvox Globator, Praha 2003 Introvigne, M.: Hamás Islámský terorismus ve Svaté zemi, Vyšehrad, Praha 2003 (v knihovně FSS) Keppel, G.: Boží pomsta křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Atlantis, Brno 1996 (v knihovně FSS) Kropáček, L.: Islám a Západ Historická paměť a současná krize, Vyšehrad, Praha 2002 (v knihovně FSS) Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, Vyšehrad, Praha 1999 (v knihovně FSS) Krupp, M.: Sionismus a Stát Izrael, Vyšehrad, Praha 1999 (v knihovně FSS) Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu, Atlantis, Brno 2000 (v knihovně FSS) Nedorostková, D., Čejka, M.: Izrael a palestinská území po 11. září 2001 in Politologický časopis č. 1, ročník IX. 2002 Pavlincová, H.; Horyna, B. (eds.): Slovník judaismus, křesťanství, islám, nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003 (v knihovně FSS) Kolektiv autorů: Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého východu, Zakavkazska a Střední Asie, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2001 (v knihovně FSS) Kolektiv autorů: Encyklopedie - světový terorismus, Svojtka&Co., Praha 2001 (v knihovně FSS) V průběhu předmětu studenti nastudují přibližně 160 stránek v angličtině a 260 v češtině UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZb2018