MVZb2020 Polská zahraniční politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vít Dostál, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:00–11:40 M117
Předpoklady
! MVZ220 Polská zahraniční politika && ! NOW ( MVZ220 Polská zahraniční politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů s vývojem a klíčovými problémy polské zahraniční politiky. Pozornost bude věnována nejdříve ideovým základům polské zahraniční politiky a stručnému přehledu zahraničněpolitických koncepcí Polska ve 20. století. Poté bude vysvětlena pozice Polska v mezinárodních vztazích v roce 1989/1990, tedy v roce počátku fungování nezávislé polské zahraniční politiky. Následovat bude nastínění legislativního rámce a představení hlavních aktérů polské zahraniční politiky. Hlavní část kurzu se bude věnovat jednotlivým problémům a areálům, které hrají důležitou roli v polské zahraniční politice. U každého z témat bude představen vývoj zahraniční politiky od roku 1990 s důrazem na hlavní mezníky, rozebrána vnitropolitická a vnitrospolečenská polská debata včetně příčin, které je formovaly, a nastíněn současný stav a problémy v dané oblasti. Součástí kurzu bude i jedna přednáška s vybraným expertem.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti srozumněni s vývojem a základními milníky polské zahraniční politiky.
Osnova
  • Struktura kurzu a přehled témat přednášek: 1) Úvod; seznámení se strukturou kurzu a podmínkami absolvování; vývoj polského zahraničněpolitického myšlení před 2. světovou válku (Piłsudski x Dmowski). 2) Polské zahraničněpolitické myšlení doma a v emigraci od 2. světové války; zahraničněpolitická pozice Polska v roce 1989-1990 3) legislativní rámec polské zahraniční politiky a hlavní aktéři 4) Proces vstupu Polska do Evropské unie a Polsko jako člen EU 5) Polská zahraniční politika vůči Německu 6) Polská zahraniční politika vůči České republice 7) Slovensko, Litva a Visegrádská skupina v polské zahraniční politice 8) Polská zahraniční politika vůči Rusku 9) Východní Evropa v polské zahraniční politice 10) Polská zahraniční politika vůči USA 11) Bezpečnostní dimenze polské zahraniční politiky 12) Dimenze energetické bezpečnosti v zahraniční politice Polska 13) Přednáška experta – TBC
Literatura
  • KAMIŃSKA, Joanna. Siła zmiany - polska polityka zagraniczna po 2004 roku. Toruń: Wydawnictwo ECE, 2014. 321 stran. ISBN 9788362363995. info
  • KUŹNIAR, Roman. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. 415 s. ISBN 9788373835788. info
  • Pravým okem : antologie současného polského politického myšlení. Edited by Maciej Ruczaj - Maciej Szymanowski. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 203 s. ISBN 9788073252113. info
  • KUŹNIAR, Roman. Poland's Foreign Policy After 1989. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Varšava, 2009. ISBN 978-3-940755-41-4. info
  • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
  • Old Europe, new Europe and the transatlantic security agenda. Edited by Kerry Longhurst - Marcin Zaborowski. London: Routledge, 2005. vii, 213. ISBN 041534820X. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; názorové eseje zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku a kriticky ji zhodnotit; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách
Metody hodnocení
3 názorové eseje, ústní zkoušení
Informace učitele
V případě dotazů kontaktujte vedoucí kurzu Mgr. et Mgr Veroniku Zapletalovou, Ph.D. VÝUKA KURZU PROBÍHÁ JEDNOU ZA 14 DNŮ! UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2020