MVZb2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Blanka Farkašová (přednášející)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18. 3. 8:00–9:40 U33, St 25. 3. 14:00–15:40 PC25, St 1. 4. 8:00–9:40 U23, St 15. 4. 14:00–15:40 PC25
Předpoklady
! MVZ221 Základy práce s inf. zdroji && ! NOW ( MVZ221 Základy práce s inf. zdroji )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje se základními aspekty práce s informacemi. Zaměřuje se na výběr vhodných informačních zdrojů pro daný obor, nabízí praktické techniky vyhledávání informací, základy práce s informačními databázemi a tvorbu rešerší. Dále se zabývá zásadami správného citování a metodikou psaní závěrečných prací. Student na konci tohoto kurzu bude schopen efektivně pracovat se zdroji informací v daném oboru.
Výstupy z učení
Student na konci tohoto kurzu bude schopen efektivně pracovat se zdroji informací v daném oboru.
Osnova
 • 1)Seznámení se zdroji informací
 • 2)Strategie vyhledávání informací, používání operátorů
 • 3)Seznámení se základními typy elektronických zdrojů
 • 4)Praktické vyhledání v elektronických databázích
 • 5)Metodika psaní závěrečných prací, práce s tématem, klíčovými slovy
 • 6)Metodika tvorby citací, citační norma, citační styly
Literatura
  povinná literatura
 • Z důvodů omezení IS neodpovídají citace normě ISO 690 a ISO 690-2.
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Knihovna, [2011]. Dostupné z: http://www.knihovna.utb.cz/download/bibliografickecitace.pdf
 • Autorský zákon [online]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Bibliografické citace a etické zacházení s informacemi [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2158-0. Dostupné z: http://http://dspace.vsb.cz/handle/10084/78273
 • Citation Guide: 2011-12 academic year. Dostupné z: http://www.library.hbs.edu/guides/citationguide.pdf
 • Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Knihovna, [2011]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=692. Online kurz.
 • PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 9788085860221. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie a Jaroslav NEKUDA. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Edited by Jiří Poláček. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 88 s. ISBN 9788021045774. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách a praktické části u počítačů. Předpokládá se aktivní účast studentů při praktických cvičeních.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem, který student získá na základě splnění písemného testu, vypracování praktického úkolu a účasti na všech přednáškách.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.