MVZb2023 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 P21
Předpoklady
! MVZ223 Blízkovýchodní bezp. realita && ! NOW ( MVZ223 Blízkovýchodní bezp. realita )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 6/20
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění aktuálních blízkovýchodních společenských pohybů s primárním dopadem na regionální bezpečnost. Zvláštní pozornost je věnována izraelským souvislostem, jako významným faktorům bezprostředně ovlivňujícím dopadem svých politických a vojensko-strategických rozhodnutí stabilitu regionu, dále zájmům států usilujících o regionální hegemonii, a dopadům společenských změn v kontextu tzv. arabského jara na bezpečnostní realitu. Obsah předmětu bude reflektovat nejaktuálnější vývoj v bezpečnostní oblasti regionu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problémech regionu a jejich dopadech na regionální bezpečnost;
- vnímat dopady politických a strategických rozhodnutí na stabilitu regionu;
- orientovat se v dopadech tzv. arabského jara na bezpečnost v regionu;
Osnova
  • 1-2) Změny blízkovýchodní regionální bezpečnostní situace v kontextu tzv. arabského jara. 3-4) Změny izraelské bezpečnostní reality v důsledku aktuálních společenských pohybů v arabském světě. 5-6) Egypt jako klíčový regionální aktér. 7-8) Zájmy a možnosti Turecka, Íránu a Saúdské Arábie v souvislostech aktuálních změn. 9-10) Role USA, jejich regionální možnosti a zvolená a uplatňovaná strategie; postoje a aktivity vybraných arabských zemí s vlivem na regionální bezpečnostní situaci (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Katar ad.). 11-12) Regionální bezpečnostní dopady vývoje situace v zemích Maghrebu a Salehu, Sýrii, Libanonu a Jordánsku – sekundární dopady na regionální stabilitu. Literatura: k tématu 1-2) • Kolektiv autorů: Arabské jaro rok poté. Sborník textů č. 98/2012. Centrum pro ekonomiku a politiku. Praha, 2012. ISSN 1213-3299. • HERZOG, M.: The Changing Terrain: An Interim Assessment of the Arab Spring and Its Policy Implications. Washington Institute for Near East Policy. Washington, 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-changing-terrain-an-interim-assessment-of-the-arab-spring-and-its-polic • SUSSER, A.: The „Arab Spring“: The Origins of a Misnomer. Foreign Policy Research Institute. Philadelphia, 2012. Dostupné na http://www.fpri.org/docs/alt/201204.susser.arabspring.pdf • ŠLECHTA, O.: Blízký východ: z deště pod okap. Revue Politika 2/2011. Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 2011. Dostupné na http://www.revuepolitika.cz/clanky/1428/blizky-vychod-z-deste-pod-okap k tématu 3-4) • ESHEL, A.: Israel´s Strategic Reality. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/israels-strategic-reality-2/ • FREILICH, Ch.: The Armageddon Scenario: Israel and the Threat of Nuclear Terrorism. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2010. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/MSPS84.pdf • GILAD, A.: Updating Israel´s Security Policy. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/updating-israels-security-policy/ • EILAM, E.: Brothers in Arms: Would Hizballah and Hamas Joint Iran in a War Against Israel? The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2012. Dostupné na http://www.biu.ac.il/SOC/besa/docs/perspectives185.pdf • INBAR. E.: The 2011 Arab Uprisings and Israel´s National Security. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2012. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/MSPS95.pdf • INBAR. E.: The Deterioration in Israeli-Turkish Relations and Its International Ramifications. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2011. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/MSPS89.pdf k tématu 5-6) • BAKER, A. Sinai, the New Egypt, and the Egypt-Israel Peace Treaty. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/sinai-the-new-egypt-and-the-egypt-israel-peace-treaty/ • HALEVI, J.: The Role of Hamas in the Formation of Global Jihadi Networks in Sinai. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/the-role-of-hamas-in-the-formation-of-global-jihadi-networks-in-sinai/ • LEVANON, I.: The First Year of the Egyptian Revolution: Assesmemt and Predictions. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/the-first-year-of-the-egyptian-revolution-assessment-and-predictions/ k tématu 7-8) • BERTI, B., GUZANSKY, Y.: The Syrian Crisis and the Saudi-Iranian Rivalry. Foreign Policy Research Institute. Philadelphia, 2012. Dostupné na http://www.fpri.org/docs/Berti_Guzansky_-_Syrian_Crisis_and_Saudi-Iranian_Rivalry.pdf • KHALAJI, M.: The Clerics vs. Modernity. Washington Institute for Near East Policy. Washington, D. C., 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clerics-vs.-modernity-failure-of-the-islamic-republics-soft-power • MURINSON, A.: Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2012. Dostupné na http://www.biu.ac.il/SOC/besa/MSPS97.pdf • PICKERING, T.: The United States and Iran. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2012. Dostupné na http://www.biu.ac.il/SOC/besa/docs/PS261112.pdf • SHAY, S.: Iran´s New Strategic Horizons at Sea. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2012. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/perspectives175.html k tématu 9-10) • GANBILL, G.: How Washington Lost Syria. Foreign Policy Research Institute. Philadelphia, 2012. Dostupné na http://www.fpri.org/docs/alt/201205.gambill.washington-lost-syria.pdf • KOSTINER, J.: The GCC States and the Security Challenges of the Twenty-First Century. “. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2010. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/MSPS86.pdf • SATLOFF, R.: Middle East Policy Planning for a Second Obama Administration. Washington Institute for Near East Policy. Washington, D. C., 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/middle-east-policy-planning-for-a-second-obama-administration-memo-from-a-f • STEINBERG, G.: Qatar and the Arab Spring. Stiftung Wissenschaft und Politik. Berlin, 2012. Dostupné na http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-comments-en/swp-aktuelle-details/article/qatar_and_the_arab_spring.html • TEITELBAUM, J.: Gulf Monarchies Confront the „Arab Spring“. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Bar-Ilan University. Ramat Gan, 2011. Dostupné na http://www.biu.ac.il/Besa/perspectives144.html k tématu 11-12) • CHARAI, A.: Jordan, Morocco, and the Future of the Middle East. Foreign Policy Research Institute. Philadelphia, 2012. Dostupné na http://www.fpri.org/docs/charai.jordan_morocco.pdf • KNIGHTS, M.: What Is Security Like Today in Iraq? Washington Institute for Near East Policy. Washington, 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/what-is-security-like-today-in-iraq • WHITE, J.: Syria´s Internal War Turns Against the Regime. Washington Institute for Near East Policy. Washington, 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-internal-war-turns-against-the-regime
Literatura
  • • ESHEL, A.: Israel´s Strategic Reality. Jerusalem Center for Public Affairs. Jerusalem, 2012. Dostupné na http://jcpa.org/article/israels-strategic-reality-2/
  • • HERZOG, M.: The Changing Terrain: An Interim Assessment of the Arab Spring and Its Policy Implications. Washington Institute for Near East Policy. Washington, 2012. Dostupné na http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-changing-terrai
  • • SUSSER, A.: The „Arab Spring“: The Origins of a Misnomer. Foreign Policy Research Institute. Philadelphia, 2012. Dostupné na http://www.fpri.org/docs/alt/201204.susser.arabspring.pdf
Výukové metody
Přednášky, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem.
Informace učitele
Kontakt: libor.kutej@centrum.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2023