MVZb2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ227 Zpravodajské služby && ! NOW ( MVZ227 Zpravodajské služby )
Předmět je určený bakalářským studentům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/100, pouze zareg.: 82/100
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění role zpravodajských služeb při přípravě a přijímání rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky států. Předmět se zaměří na principy forem a metod činnosti zpravodajských služeb a na jednotlivé obory strategického zpravodajství majících rozhodující vliv na tvorbu zpravodajských výstupů pro zahraničně-politická rozhodování. Součástí obsahu předmětu bude seznámení se zpravodajskými komunitami vybraných států a případy novodobé historie, ve kterých hrály zpravodajské služby zásadní roli v oblasti realizace mezinárodněpolitických kroků, včetně takových, kdy zpravodajská činnost byla negativně ovlivněna politickými zásahy ve prospěch argumentační podpory politických cílů bez ohledu na faktickou relevanci obsahu zpravodajských výstupů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v terminologii zpravodajských služeb;
- chápat hlavní postupy sběru zpravodajských informací;
- orientovat se ve zpravodajských službách světových mocností a dalších vybraných států;
- rozumět metodám a formám činnosti zpravodajských služeb;
Osnova
  • 1-2) Úvod do předmětu. Význam zpravodajské činnosti v mezinárodních vztazích v éře bipolárního světa, po ukončení studené války a po 11.9.2001. Zpravodajská komunita ČR. 3-4) Vybrané zpravodajské pojmy. Zpravodajský cyklus. Rozhodující obory strategického zpravodajství – OSINT, SIGINT a IMINT. Analýza a tvorba zpravodajských výstupů. 5-6) HUMINT. Informační operace. Tajné operace. 7-8) Zpravodajská komunita vybraných zemí – USA, Ruská federace, Francie, Velká Británie, SRN, Izrael, případně další. 9-10) Rozbor vybraných příkladů zpravodajských operací s významným vlivem na mezinárodní vztahy. 11-12) Rozbor vybraných případů zpravodajských operací s významným vlivem na mezinárodní vztahy.
Literatura
  • • STEHLÍK, M.: Zpravodajské služby a jejich úloha v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. s. 11-64.
  • • HORÁK, O., ŠUHAJ, M.: Nová role zpravodajství. In: Vojenské rozhledy, č. 3/2009. Praha: MO-Agentura vojenských informací a služeb, 2009. s. 37-42. ISSN 1210-3292.
  • • KUTĚJ, L.: Možnosti zpravodajství pro mezinárodní bezpečnost. In: Vojenské rozhledy, č. 1/2005. Praha: MO-Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 59-61. ISSN 1210-3292.
  • • BEST, R. A.: Covert Action: An Effective Instrument of U.S. Foreign Policy? CRS Report for Congress. Congressional Research Service - The Library of Congress. Washington, D. C., 1996. Dostupné na http://congressionalresearch.com/96-844/document.php
  • • KUTĚJ. L.: Význam obranného zpravodajství ve změněných geopolitických podmínkách. In: Vojenské rozhledy, č. 4/2004. Praha: MO-Agentura vojenských informací a služeb, 2004. s. 47-53. ISSN 1210-3292.
  • • KUTĚJ, L.: Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost. In: Vojenské rozhledy, č. 2/2004. Praha: MO-Agentura vojenských informací a služeb, 2004. s. 52-55. ISSN 1210-3292.
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZb2027