MVZb2045 Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech?

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! MVZ245 Transformace vojenství && ! NOW ( MVZ245 Transformace vojenství )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/20, pouze zareg.: 2/20
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: identifikovat klíčové milníky ve vývoji vojenství; analyzovat význam těchto změn; porozumět současným výzvám v této oblasti.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí schopnost identifikovat klíčové milníky ve vývoji vojenství; analyzovat význam těchto změn; porozumět současným výzvám v této oblasti.
Osnova
 • Základní pojmy a přístupy k RMA/MT
 • Historické milníky vývoje vojenství I
 • Historické milníky vývoje vojenství II
 • Moderní vojenské technologie
 • Podoba "současné RMA" - příklad USA
 • RMA a další státy (Čína, Rusko, Izrael)
 • RMA a vesmír (otázka militarizace, "next" RMA)
 • Kyberprostor I
 • Kyberprostor II
 • Možnosti budoucích revolucí?
Literatura
 • GRAY, Colin S. Strategy for chaos : revolutions in military affairs and the evidence of history. Portland, OR: Frank Cass, 2002. xvi, 310. ISBN 071468483X. info
 • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Translated by Bohuslav Blažek - Jan Miřejovský. 1. vyd. Praha: Dokořán a Argo, 2002. 303 s. ISBN 8072034456. info
Výukové metody
přednášky, povinná četba, diskuze.
Metody hodnocení
esej, závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2045