MVZb2067 Medzinárodné vyjednávanie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ167 Medzinárodné vyjednávanie && ! NOW ( MVZ167 Medzinárodné vyjednávanie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vyjednávanie je jedným z hlavných spôsobov, akým v medzinárodnom prostredí štáty komunikujú. Z hľadiska medzinárodných vzťahov ako vednej disciplíny je preto pochopenie vyjednávania nevyhnutné. Cieľom tohoto kurzu je uviesť študentov do problematiky medzinárodného vyjednávania, oboznámiť ich s existujúcimi teóriami, štruktúrou, či taktikami vyjednávania, aby po jeho absolvovaní k tejto problematike dokázali samostatne analyticky pristupovať. Na záver kurzu budú mať študenti možnosť vyskúšať si nadobudnuté vedomosti z praktického hžadiska. Umožní im to simulácia vyjednávania o urovnaní vybraného konfliktu.
Osnova
 • 1) Úvodné informácie (administratívna stránka kurzu);
 • 2) Definovanie základných pojmov;
 • 3) Neúspech vyjednávania a jeho príčiny;
 • 4) Základné teoretické koncepty;
 • 5) Distributívne a integratívne vyjednávanie a ich taktiky;
 • 6) Dynamika vyjednávania;
 • 7) Význam sily v medzinárodnom vyjednávaní;
 • 8) Sprostredkovanie výsledku (mediácia, arbitráž);
 • 9) Vyjednávanie z pohľadu modelu dvojúrovňovej hry;
 • 10) Multilaterálne vyjednávanie;
 • 11) Interkultúrne aspekty medzinárodného vyjednávania;
 • 12) Medzištátne vyjednávanie v prostredí Európskej únie;
 • 13) Praktická realizácia vyjednávania;
 • 14) Seminárne práce, záverečná rekapitulácia a sumarizácia;
Literatura
 • LEWICKI, Roy J. Essentials of negotiation. Edited by Roy J. Lewicki. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004. xiv, 274. ISBN 0072545828. URL info
 • International negotiation : analysis, approaches, issues. Edited by Viktor Aleksandrovich Kremenyuk. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2002. xxix, 556. ISBN 0787958867. info
 • SCHELLING, Thomas C. The strategy of conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980. vii, 309. ISBN 0674840313. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, komplexní simulace, odborná diskuse, samostatná analýza vymezeného problému
Metody hodnocení
Pre absolvovanie predmetu bude nutné preukázať znalosti problematiky a schopnosti využiť ich v praxi. Celkovo bude možné v rámci predmetu získať 100 bodov, z toho 50 za písomné preskúšanie, 30 bodov za seminárnu prácu a 20 bodov za aktivitu (účasť na hodinách + simulácia konfliktu). K udeleniu zápočtu bude nutné celkovo získať minimálne 60 bodov, pričom táto suma musí obsahovať dielčie limity a to min. 25 bodov za písomný test, 15 bodov za seminárnu prácu a 10 bodov za aktivitu.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Informace učitele
Podrobné informácie k predmetu možno nájsť v rozšírenej verzii sylabu, ktorá bude zverejnená v čase začiatku kurzu v Študijných materiáloch v Informačnom systéme. Týka sa to aj podrobného rozpisu povinnej (celkovo sa bude jednať približne o 240 stránok) a doporučenej literatúry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/MVZb2067