MVZb2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (pomocník)
Garance
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18. 2. 12:00–13:40 Aula, Út 25. 2. 12:00–13:40 Aula, Út 3. 3. 12:00–13:40 Aula, Út 10. 3. 12:00–13:40 Aula, Út 17. 3. 12:00–13:40 Aula, Út 24. 3. 12:00–13:40 Aula, Út 31. 3. 12:00–13:40 Aula, Út 7. 4. 12:00–13:40 U23, Út 14. 4. 12:00–13:40 Aula, Út 21. 4. 12:00–13:40 Aula, Út 28. 4. 12:00–13:40 Aula, Út 5. 5. 12:00–13:40 Aula, Út 12. 5. 12:00–13:40 Aula
Předpoklady
! MVZ189 ČS zahr. pol. 1918 - 1948 && ! NOW ( MVZ189 ČS zahr. pol. 1918 - 1948 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 64/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní předmětu je podrobný rozbor československé zahraniční politiky v období první a druhé republiky, nacistické okupace a poválečných let do roku 1948. Studenti získají absolvováním kurzu přehled o vývoji zahraniční politiky tohoto období. Zejména budou schopni charakterizovat nejvýznamnější osobnosti, analyzovat trendy a události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky, zhodnotit dvacet let její existence a vysvětlit její zánik v letech 1938-1939 a znovuobnovení po druhé světové válce.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni charakterizovat nejvýznamnější osobnosti, analyzovat trendy a události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky, zhodnotit dvacet let její existence a vysvětlit její zánik v letech 1938-1939 a znovuobnovení po druhé světové válce.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina, seznámení s problematikou.
 • 2. Zahraniční odboj v letech 1914-1918 a vznik nezávislého Československa.
 • 3. Československo na mírové konferenci v Paříži a dotvoření hranic republiky 1919-1920.
 • 4. Vznik Malé dohody, poměr k sousedním státům a Locarnská konference.
 • 5. Zahraniční politika ve druhé polovině 20. let.
 • 6. Období hospodářské krize a středoevropské integrační projekty.
 • 7. Problematika národnostních menšin v Československu a její zahraničně politické aspekty.
 • 8. Krizový rok 1938.
 • 9. Zahraniční politika tzv. druhé republiky.
 • 10. Československý politický exil a snaha o oduznání Mnichovské dohody 1939-1942.
 • 11. Zahraniční odboj a cesta k obnovení samostatného státu 1943-1945.
 • 12. Koncepce a možnosti zahraniční politiky v poválečném světě 1945-1948.
Literatura
 • BŘACH, Radko. Československo a Evropa v polovině dvacátých let. Vydání první. a Litomyšli: Paseka, 1996. 359 stran. ISBN 8071850772. info
 • DEJMEK, Jindřich. Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 397 s. ISBN 8071845930. info
 • DEJMEK, Jindřich. Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 495 s. ISBN 8024607093. info
 • DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Edited by Edvard Beneš. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 631 s. ISBN 8024612240. info
 • DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Edited by Edvard Beneš. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 790 s. ISBN 9788024614731. info
 • DEJMEK, Jindřich. Zrod nové Evropy : Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav, 2011. 517 stran. ISBN 9788072861880. info
 • DEJMEK, Jindřich. Československo : dějiny státu. První vydání. Praha: Libri, 2018. 951 stran. ISBN 9788072775729. info
 • GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. 315 s. ISBN 8071856266. info
 • CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo : mýtus a skutečnost. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 157 s. ISBN 8072770624. info
 • KLIMEK, Antonín a Eduard KUBŮ. Československá zahraniční politika 1918-1938 :kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 115 s. ISBN 80-85241-88-9. info
 • KUČERA, Jaroslav. "Žralok nebude nikdy tak silný" : československá zahraniční politika vůči Německu 1945-1948. 2. přeprac. a rozš. vyd.,. Praha: Argo, 2005. 200 s. ISBN 8072036483. info
 • KUKLÍK, Jan. Londýnský exil a obnova československého státu, 1938-1945 : právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 175 s. ISBN 8071846651. info
 • MARÈS, Antoine. Edvard Beneš od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem. Translated by Helena Beguivinová. Vydání první. Praha: Argo, 2016. 372 stran. ISBN 9788025718957. info
 • NĚMEČEK, Jan. Československo-sovětská smlouva 1943. Praha: Historický ústav, 2014. 209 s. ISBN 9788072862375. info
 • SLÁDEK, Zdeněk. Malá dohoda 1919-1938 : její hospodářské, politické a vojenské komponenty. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 297 s. ISBN 8071848204. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou kombinace přednášek a seminární výuky. Cílem seminární práce je zlepšit schopnosti studentů analyzovat problematiku československé zahraniční politiky v letech 1918-1948 a pracovat s primárními i sekundárními zdroji. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení předmětu bude vypracování úvahy na téma vztahující se k dané problematice o rozsahu minimálně pěti normostran. Úvaha musí být opatřena seznamem zdrojů. Závěrečná zkouška proběhne písemnou formou v podobě online testu, který prověří orientaci studentů v této problematice. Celkové hodnocení bude zahrnovat závěrečný test (max. 40 bodů) a úvahu (max. 20 bodů). Student musí získat minimálně 40 bodů k úspěšnému ukončení předmětu.
Informace učitele
Kontakt na vyučujícího: vlcerny@mail.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb2089