MVZn4004 Strategická studia a bezpečnost

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–11:40 P21, Čt 27. 2. 10:00–11:40 P21, Čt 5. 3. 10:00–11:40 P21, Čt 12. 3. 10:00–11:40 P21, Čt 26. 3. 10:00–11:40 P21, Čt 2. 4. 10:00–11:40 P21, Čt 9. 4. 10:00–11:40 P21, Čt 23. 4. 10:00–11:40 P21, Čt 30. 4. 10:00–11:40 P21, Čt 7. 5. 10:00–11:40 P21, Čt 14. 5. 10:00–11:40 P21
Předpoklady
! MVZ403 Strateg. stud. a bezp. && ! NOW ( MVZ403 Strateg. stud. a bezp. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si nezapisují studenti, kteří ho již absolvovali pod kódem MVE403.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s nejvýznamnějšími otázkami strategických studií, kterým v této oblasti byla věnována pozornost v období studené války i těm, jejichž důležitost se s rostoucí intenzitou začala projevovat zvláště od posledního desetiletí dvacátého století do současnosti. V závěru předmětu by studenti měli rozumět hlavním otázkám diskutovaným v rámci bezpečnostních studií. Zejména by měli být schopni charakterizovat vývoj, roli a cíle bezpečnostních studií, analyzovat odstrašování v rámci jeho teorií, zhodnotit roli zbraní hromadného ničení, vysvětlit procesy závodů ve zbrojení a kontroly zbrojení a další.
Výstupy z učení
V závěru předmětu by studenti měli rozumět hlavním otázkám diskutovaným v rámci bezpečnostních studií. Zejména by měli být schopni charakterizovat vývoj, roli a cíle bezpečnostních studií, analyzovat odstrašování v rámci jeho teorií, zhodnotit roli zbraní hromadného ničení, vysvětlit procesy závodů ve zbrojení a kontroly zbrojení a další. Mezi obecné výstupy pak patří schopnost tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů při expertní činnosti; teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové politice; analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální).
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu (19.2.2009)
 • 2. Vývoj strategických studií, role a cíle; definice strategie (26.2.2009)
 • Aron, R.: The Evolution of Modern Strategic Thought. Adelphi Papers N. 54, February 1969, s. 1-17.
 • Suchý, P.: Role a význam strategických studií v období po studené válce. In: Waisová, Š. a kol.: Bezpečnost a strategie: východiska, stav, perspektivy. Vydavatelství a nakl. Aleš Čeněk 2003, s. 11-22.
 • Kříž, Z.; Mareš, M.; Suchý, P.: Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda. Obrana a strategie 2/2007. (http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2007/volna-tribuna/sekuritologie-paveda-nikoliv-metaveda.html).
 • 3. Válka (5.3.2009)
 • Moran, D.: Strategic Theory and the History of War. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 17-44.
 • Morris, J.; McCoubrey, H.: Law, Politics, and the Use of Force. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 45-65.
 • Garnett. J.: The Causes of War and the Conditions of Peace. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 66-87.
 • 4. Teoretické a praktické aspekty pozemní války, námořních a leteckých sil (12.3.2009)
 • Biddle, S.: Land Warfare: Theory and Practice. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 91-112.
 • Tangredi, S. J.: Sea Power: Theory and Practice. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 113-136.
 • Garden, T.: Air Power: Theory and Practice. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 137-157.
 • 5. Teorie odstrašování (19.3.2009)
 • Payne, K. B.; Walton, C. D.: Deterrence in the Post-Cold War World. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 161-182.
 • 6. Odstrašování a jeho role po studené válce (26.3.2009)
 • Payne, K. B.; Walton, C. D.: Deterrence in the Post-Cold War World. In: Baylis, J.; Wirtz, J.; Cohen, E.; Gray, C. S.: Strategy in the Contemporary World. OUP 2002, s. 161-182.
 • Payne, K. B.: The Nuclear Posture Review and Deterrence for a New Age. Comparative Strategy 4-5/2004, s. 411-419.
 • 7.-8. Reading week (2. a 9.4.2009)
 • Gray, C. S.: To Confuse Ourselves. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 4-30.
 • Quester, G. H.: The Unavoidable Importance of Nuclear Weapons. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 31-44.
 • Quinlan, M.: Aspiration, Realism, and Practical Policy. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 45-55.
 • Freedman, L.: Eliminators, Marginalists, and the Politics of Disarmament. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 56-69.
 • Baylis, J.: Nuclear Weapons, Prudence, and Morality: The Search for a 'Third Way'. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 70-86.
 • Müller, H.: Nuclear Disarmament: The Case for Incrementalism. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 125-143.
 • McNamara, R. S.: Reflecting on War on the Twenty-first Century: The Context for Nuclear Abolition. In: Baylis, J.; O'Neill, R.: Alternative Nuclear Futures. The Role of Nuclear Weapons in the Post-Cold War World. OUP 2000, s. 167-182.
 • 9. Průběžný test. Zbraně hromadného ničení (16.4.2009)
 • 10. Šíření vojenských technologií a jaderných zbraní (23.4.2009)
 • Payne, K. B.; Stanley, W.: Missile Proliferation: Threat and U. S. Response. Comparative Strategy 2/1997, s. 133-155.
 • Ogilvie-White, T.: Is There a Theory of Nuclear Proliferation? An Analysis of the Contemporary Debate. The Nonproliferation Review, Fall 1996, s. 43-60. (http://cns.miis.edu/pubs/npr/vol04/41/ogilvi41.pdf).
 • 11. Systémy národní protiraketové obrany a jejich vliv na strategickou stabilitu. (30.4.2009)
 • Gray, C. S.: European Perspectives on U. S. Ballistic Missile Defense. Comparative Strategy 4/2002, s. 279-310.
 • Harknet, R. J.: Global Stability in a Changing Defense Environment. In: Wirtz, J. J.; Larsen, J. A. (eds.): Rockets' Red Glare. Missile Defenses and the Future of World Politics. Westview Press 2001, s. 137-157.
 • 12. Závody ve zbrojení a jejich dynamika (7.5.2009)
 • 13. Kontrola zbrojení a odzbrojení (14.5.2009)
 • Kuchyňková, P.; Suchý, P.: Kontrola zbrojení a odzbrojení řešení, nebo problém sám o sobě? In: Kuchyňková, P.; Suchý, P. (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005, s. 9-14.
 • Kuchyňková, P.; Suchý, P.: Problémy a perspektivy procesu kontroly zbrojení a odzbrojování na prahu 21. století. In: Kuchyňková, P.; Suchý, P. (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005, s. 223-233.
Literatura
 • Aron, R.: The Evolution of Modern Strategic Thought. Adelphi Papers N. 54, February 1969, s. 1-17.
 • Gray, C. S.: Comparative Strategic Culture. Parameters, Winter 1984, s. 26-33.
 • BAYLIS, John. Strategy in the contemporary world : an introduction to strategic studies. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2002. xiii, 357. ISBN 0-19-878273-X. info
 • Alternative nuclear futures : the role of nuclear weapons in the post-cold war world. Edited by John Baylis - Robert O'Neill. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2000. xi, 259 s. ISBN 0-19-829624-X. info
 • Payne, K. B.; Stanley, W.: Missile Proliferation: Threat and U. S. Response. Comparative Strategy 2/1997, s. 133-155.
 • Ogilvie-White, T.: Is There a Theory of Nuclear Proliferation? An Analysis of the Contemporary Debate. The Nonproliferation Review, Fall 1996, s. 43-60.
 • Gray, C. S.: European Perspectives on U. S. Ballistic Missile Defense. Comparative Strategy 4/2002, s. 279-310.
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. info
Výukové metody
Výuka se odehrává zejména ve formě přednášek. Seminární práce mají za cíl zlepšit schopnosti studentů analyzovat dané téma v rámci strategických studií a bezpečnosti a pracovat s primárními i sekundárními zdroji. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je odevzdání seminární práce na zadané téma ve stanoveném termínu (nejpozději do 11. 5. 2008) v rozsahu 8-10 normostran. Student se může přihlásit ke zkoušce, obdržel-li za průběžný test (max. 10 b.) a za seminárn práci (max. 10 b.) dohromady nejméně 15 bodů Seminární práce musí být odevzdána v odevzdávárně v IS. Průběžný test bude zaměřen na znalost zadané literatury včetně textů zadaných na reading week. Závěrečný zkouškový test bude tvořen osmi otázkami zaměřenými na zkoumání znalostí problematiky probírané v rámci přednášek a rovněž znalostí zadané povinné literatury. Maximální bodový zisk za jednu otázku 5 bodů, maximální celkový bodový zisk za závěrečný test = 40 bodů.
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Celkem lze v průběhu semestru získat maximálně 60 bodů:
10 bodů (průběžný test znalostí)
10 bodů (seminární práce)
40 bodů (závěrečný test)
Známka:
A 57-60 bodů
B 53-56 bodů
C 48-52 bodů
D 44-47 bodů
E 41-43 bodů
F 40 bodů a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZn4004