MVZn4009 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18. 2. 16:00–17:40 P52, Út 25. 2. 16:00–17:40 P52, Út 3. 3. 16:00–17:40 P52, Út 10. 3. 16:00–17:40 P52, Út 17. 3. 16:00–16:50 P52, Út 24. 3. 16:00–17:40 P52, Út 31. 3. 16:00–17:40 P52, Út 7. 4. 16:00–17:40 P52, Út 14. 4. 16:00–16:50 P52, Út 21. 4. 16:00–17:40 P52, Út 28. 4. 16:00–17:40 P52, Út 5. 5. 16:00–17:40 P52, Út 12. 5. 16:00–16:50 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZn4009/02: Út 17. 3. 17:00–17:50 P52, Út 14. 4. 17:00–17:50 P52, Út 12. 5. 17:00–17:50 P52
MVZn4009/03: Út 17. 3. 16:00–16:50 M117, Út 14. 4. 16:00–16:50 M117, Út 12. 5. 16:00–16:50 M117
MVZn4009/04: Út 17. 3. 17:00–17:50 M117, Út 14. 4. 17:00–17:50 M117, Út 12. 5. 17:00–17:50 M117
MVZn4009/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZn4009/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! MVZ409 Ideje a rozum v mez. pol. && ! NOW ( MVZ409 Ideje a rozum v mez. pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kursu budou studenti schopni porozumět souvislostem mezi vývojem vědy obecně, politického myšlení a oborem mezinárodní vztahy; tyto souvislosti odpovídajícím způsobem analyzovat a vysvětlit; aplikovat získané znalosti na interdisciplinární aspekty teorií MV.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kursu budou studenti schopni porozumět souvislostem mezi vývojem vědy obecně, politického myšlení a oborem mezinárodní vztahy; tyto souvislosti odpovídajícím způsobem analyzovat a vysvětlit; aplikovat získané znalosti na interdisciplinární aspekty teorií MV. Mezi obecné výstupy pak patří schopnost aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů při expertní činnosti jak ve státní, tak v korporátní sféře a dále se zdokonalovat v oboru.
Osnova
 • Úvod
 • Počátky moderní vědy - renesance, reformace, 16. století
 • Vývoj vědeckého myšlení od osvícenství až do současnosti - střet pesimistické a optimistické vědy
 • seminář
 • Politické myšlení a politické ideologie a jejich vliv na vznik MV
 • Filosofie vědy a MV
 • seminář
 • Soudobé teorie MV a evropské integrace optikou politické filosofie a teorie vědy
 • Metodologie v MV
 • Milénium a návrat pesimistické vědy
 • seminář
Literatura
 • Hartmut, Behr (2010): A History of International Political Theory. Ontologies of the International. London: Palgrave
 • BARŠA, Pavel. Anarchie a řád ve světové politice. Edited by Ondřej Císař. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 559 s. ISBN 9788073670948. info
 • KOŘAN, Michal. Člověk, poznání a mezinárodní politika. Pragmatismus a vědecký realismus jako filosofie vědy v mezinárodních vztazích. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 194 s. ISBN 978-80-86506-75-3. info
 • BARŠA, Pavel. Síla a rozum : spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007. 430 s. ISBN 9788070072561. info
 • BERLIN, Isaiah. Crooked timber of humanity : chapters in the history of ideas. Edited by Henry Hardy. London: John Murray, 1990. xii, 276 s. ISBN 0-7195-4789-X. info
 • MORGENTHAU, Hans J. Truth and power : essays of a decade, 1960-70. New York: Praeger Publishers, 1970. xii, 449 s. info
Výukové metody
přednášky a semináře kombinující teoretické učivo s jeho praktickou aplikací
Metody hodnocení
3 eseje, ústní prezentace, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZn4009