MVZn5039 Britské impérium 1763-1997

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ439 Britské impérium 1763-1997 && ! NOW ( MVZ439 Britské impérium 1763-1997 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 5/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na vývoj Britského impéria v období od uzavření pařížské mírové smlouvy roku 1763 do předání Hongkongu pod čínskou správu v roce 1997. Věnovat se budeme i problematice otroctví v rámci impéria a také osobnostem, jejichž pomníky jsou v současné době likvidovány v Británii a USA. Studenti se v kurzu naučí analyzovat hlavní politické, vojenské, sociální a ekonomické procesy, které ovlivňovaly proměny britské koloniální říše, a zhodnotit jejich vliv na postupný zánik impéria. Studenti také získají příležitost vylepšit svou práci se zahraniční i domácí odbornou literaturou a zlepšit své prezentační schopnosti v rámci přípravy a přednesení referátu.
Výstupy z učení
Studenti se v kurzu naučí analyzovat hlavní politické, vojenské, sociální a ekonomické procesy, které ovlivňovaly proměny britské koloniální říše, a zhodnotit jejich vliv na postupný zánik impéria.
Osnova
 • 1. Seznámení s problematikou, definice pojmů "impérium" a "imperialismus".
 • 2. Britská říše po sedmileté válce a americká revoluce.
 • 3. Vývoj v období napoleonských válek; role armády při dosahování územních zisků.
 • 4. Kanada, Austrálie a Nový Zéland.
 • 5. Britská přítomnost v Indii.
 • 6. Británie a "závod o rozdělení Afriky".
 • 7. Vznik prvních dominií a otázka imperiální jednoty.
 • 8. Ekonomika impéria.
 • 9. Impérium na přelomu 19. a 20. století; búrská válka.
 • 10. Světový válečný konflikt 1914-1918 a jeho vliv na proměny impéria.
 • 11. Koloniální politika mezi světovými válkami; mandátní území.
 • 12. Rozpad impéria po roce 1945.
 • 13. Vznik, funkce a poslání Společenství národů.
Literatura
 • FERGUSON, Niall. Britské impérium : cesta k modernímu světu. Translated by Rudolf Chalupský. V českém jazyce vydání p. Praha: Prostor, 2007. 422 stran. ISBN 9788072601752. info
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 9788071060215. info
 • Haythornthwaite, Philip J.: The Colonial Wars Source Book. London, Arms and Armour 1997. ISBN 1-85409-436-X.
 • JUDD, Denis. Impérium : britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. Translated by Zdeněk Hron. 1. vyd. Praha: BB art, 1999. 507 s. ISBN 8072570463. info
 • KENNEDY, Paul. Vzestup a pád velmocí :ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha: Lidové noviny, 1996. 806 s. ISBN 80-7106-173-5. info
 • LLOYD, T. O. The British empire 1558-1995. 2. edit. Oxford: Oxford University Press, 1996. xii, 455 s. ISBN 0-19-873133-7. info
 • Media and the British Empire. Edited by Chandrika Kaul. New York: Palgrave Macmillan, 2006. xv, 266. ISBN 1403948828. info
 • NÁLEVKA, Vladimír. Čas soumraku : rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 199 s. ISBN 8072544950. info
 • NERAD, Filip. Búrská válka. Praha: Aleš Skřivan ml, 2004. 232 s. ISBN 808649313X. info
 • Pearce, Malcolm - Stewart, Geoffrey: British Political History 1867-2001. Democracy and Decline. London, Routledge 2001. ISBN 978-0-415-26869-1.
 • ŠANC, David a Marek ŽENÍŠEK. Commonwealth : z perspektivy politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 219 s. ISBN 9788073801465. info
 • The ideological origins of the British Empire. Edited by David Armitage. New York: Cambridge University Press, 2000. xi, 239 p. ISBN 0521590817. info
 • VALKOUN, Jaroslav. Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 307 stran. ISBN 9788073085575. info
 • WANNER, Michal. Zrození impéria : východoindická společnost a britský stát, (1600-1773). Praha: Dokořán, 2003. 338 s. ISBN 8086569217. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou kombinace přednášek a seminární výuky. Důraz je kladen na aktivní účast. Součástí výuky jsou referáty studentů, které mají za cíl vylepšit jejich práci s literaturou a prezentační schopnosti.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení předmětu bude docházka, kontrolovaná podpisy na prezenčních listinách. Studenti dále vypracují referát na jedno ze zadaných témat. Kurz bude ukončen písemnou zkouškou, která prověří orientaci posluchačů v této problematice. Celkové hodnocení bude zahrnovat závěrečný test (40 bodů), průběžný test (10 bodů) a referát (10 bodů). Student musí získat minimálně 40 bodů k úspěšnému ukončení předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZn5039