MVZn5901 Letní/Zimní škola

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anežka Konvalinová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ500 letní škola && ! NOW ( MVZ500 letní škola )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k uznání letních a zimních škol absolvovaných studenty v rámci vlastních aktivit. Absolvované programy se musejí svým zaměřením, aktivitami a programovou náplní vztahovat ke studovanému oboru.
Výstupy z učení
Rozšíření vědomostí, poznatků a praktických dovedností, jež bude možné uplatnit v dalším studiu.
Osnova
  • Participace na zvoleném programu.
Literatura
  • MALOVIČOVÁ, Ivana, Šárka ROUŠAVÁ a Renata HAJSLEROVÁ. English for Study & Internship Abroad: Description & Aims of the Course (poster). 2015. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové aktivity, diskuse, exkurse.
Metody hodnocení
Aktivita bude uznána po završení programu a dodání certifikátu o jeho absolvování. Všechny dotazy a dokumenty budou zaslány Mgr. Anežce Konvalinové, jinak nebude předmět uznán.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování letní školy. Všechny dotazy a dokumenty budou zaslány Mgr. Anežce Konvalinové, jinak nebude předmět uznán.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen pro uznání účasti na domácí i zahraniční letní škole.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MVZn5901