EN

FSS:POL109 Politické systémy - Informace o předmětu

POL109 Politické systémy

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Černý (cvičící)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. Bronislav Jaroš (cvičící)
Mgr. Pavlína Šedová (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci předmětu schopni porozumět problematice politických systémů a analyzovat je.
Osnova
  • 1. Teorie demokracie I. 2. Teorie demokracie II. 3. Konsociační demokracie, konsensuální a westminsterský model 4. Švýcarská demokracie, parlamentní demokracie 5. Prezidentský a semiprezidentský model - USA a Francie 6. Kancléřský model - SRN; další parlamentní systémy v západní Evropě 7. Průběžný test 8. Postkomunistický demokratický model 9. Model východní Evropy - Ruská federace 10. Balkánské státy I. 11. Balkánské státy II. 12. Evropská unie
Literatura
  • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Komparace politických systémů. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2003. 265 s. ISBN 8024505347. info
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů II. Vyd. 3., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2004. 230 s. ISBN 8024507579. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek, samostudia odborné literatury a psaní seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání seminární práce v rozsahu 2000 - 2500 slov a získání předepsaného počtu bodů. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat ze všech součástí hodnocení (seminární práce - max. 6 bodů, průběžný test - max. 10 bodů, závěrečný test - 30 bodů) minimálně 28 z 46 bodů. Dále je také nutné získat ze závěrečného testu alespoň 16 bodů, kdo získá méně bodů ze závěrečného testu, bude hodnocen stupněm „F“. Naopak v případě zisku 28 a více bodů bude celkové hodnocení o jeden stupeň lepší, než by vyplývalo ze stanovené škály. Hodnocení: A: 46-43; B 42-39; C 38-35; D 34-31; E 30-28, F-27 a méně.
Informace učitele
Podrobný a přehledný sylabus je vložen jako Wordový dokument do Studijních materiálů k předmětu POL109.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL109