POL565 Experimentální politologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 19. 9. 15:15–16:45 U41, Út 26. 9. 15:15–16:45 U41, Út 3. 10. 15:15–16:45 U41, Út 10. 10. 15:15–16:45 U41, Út 17. 10. 15:15–16:45 PC25, Út 24. 10. 15:15–16:45 U41, Út 31. 10. 15:15–16:45 PC25, Út 7. 11. 15:15–16:45 PC25, Út 14. 11. 15:15–16:45 U41, Út 21. 11. 15:15–16:45 U41, Út 5. 12. 15:15–16:45 U41, Út 12. 12. 15:15–16:45 U41
Předpoklady
Kurs je otevřen studentům všech oborů na MU se zájmem o experimentální výzkum.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
představit experimentální směry v politologii v kontrastu k observačnímu výzkumu; diskutovat aplikace experimentální metodologie v různých oblastech politologie; osvojit si uvažování o kauzalitě a měření kauzálních efektů osvojit si prakticky designování, zpracování a interpretaci experimentů
Osnova
  • 1. Uvedení do experimentální politologie: Lesser Evil in Your Face 2. Experimentální politogie a kauzalita 3. Experimenty a kontrola, randomizace 4. Experimentální validita a replikace 5. Seminář 1 psychologická a ekonomická tradice experimentů v politologii (position paper) 6. Design experimentu a výběr participantů, motivace 7. Seminář 2 prezentace návrhů projektů 8. Seminář 3 prezentace návrhů projektů 9. Co se smí a co nesmí: experimentální etika 10. Prezentace realizovaného projektu 11. Realizace experimentu 12. Využívání experimentů v politologii 13. Analýza dat a interpretace výsledků
Literatura
    povinná literatura
  • Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Edited by James N. Druckman. New York: Cambridge University Press, 2011. xiv, 562. ISBN 9780521174558. info
  • MORTON, Rebecca B. Experimental political science and the study of causality : from nature to the lab. Edited by Kenneth C. Williams. New York: Cambridge University Press, 2010. xv, 590. ISBN 9780521136488. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
aby mohl být hodnocen, musí student pravidelně navštěvovat hodiny (přednášky i semináře, jsou možné dvě neúčasti). Známka bude souhrnem position paperu (15%), experimentálního projektu (45%) a zkoušky (40%).
Informace učitele
POL 565 je určena motivovaným zájemcům a zájemkyním, kterým vyhovují následující podmínky: - kurs nabízí uvedení do progresivní oblasti experimentální politologie, pokud víme, není na jiné středoevropské univerzitě vyučován - práce v kursu je průběžná, předpokládá se aktivní zapojení během semestru a průběžná kreativní práce s poznatky, které v kursu získají. - je potřeba být ochoten číst v angličtině - součástí kursu je i návrh vlastního experimentu, nejlepší design bude prakticky realizován - považují politologii (nebo vědní obor, který studují) za interdisciplinární vědu, schopnou čerpat například z psychologie či ekonomie. V ak. roce 2016/17 je kurs podpořen z Fondu rozvoje MU (FR MU). Nejlepší výzkum, který v jeho rámci studenti navrhnou, bude prakticky realizován a jeho autoři budou mít možnost se na něm podílet, včetně navazujícího rukopisu publikace. Připravena jsou pro ně stipendia až do celkové výše 15.000 Kč.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2017/POL565