POLd0106 Komparativní politické instituce

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL033 Komparativní instituce && ! NOW ( POL033 Komparativní instituce )
žiadne
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Predmet sa zameriava na základné politické inštitúcie súčasných demokracií. Jeho hlavným cieľom je uviesť študentov do najnovších debát o vývoji a dôsledkoch politických inštitúcií. Debatovať budeme aj hlavné alternatívy inštitucionálneho usporiadania a ich empirické a normatívne súvislosti. Zameriame sa tiež na hlavné teoretické rámce vládnutia v komparatívnej perspektíve, preskúmame súčasné reformy inštituciionálneho usporiadania a analyzovať budeme aj spôsoby, ako inštitúcie obmedzujú správanie aktérov a ako medzi nich distribuujú mocenské zdroje.
Výstupy z učení
Po úspešnom ukončení predmetu budú študenti schopní:
1. posúdiť a zhodnotiť distributívne dôsledky hlavných politických inštitúcií demokratického štátu,
2. zhodnotiť dopady hlavných normatívnych a empirických alternatív v demokratických štátoch,
3. pripraviť samostatné zhodnotenie hlavných teoretických inštitucionálnych propozícií a navrhnúť ich vlastné alternatívy s ohľadom na nové empirické dôkazy
Osnova
 • 1. Nový inštitucionalizmus
 • 2. Prezidencializmus vs. parlamentarizmus
 • 3. Proporčná vs. majoritárská verzia
 • 4. Priama vs. nepriama demokracia
 • 5. Strany a stranícke systémy
 • 6. Reprezentácia a zodpovednosť
 • 7. Legislatíva
 • 8. Exekutíva
 • 9. Štát a záujmové organizácie
 • 10. Inštitucionálna výkonnosť
Literatura
  povinná literatura
 • Democracy transformed? : expanding political opportunities in advanced industrial democracies. Edited by Bruce E. Cain - Russell J. Dalton - Susan E. Scarrow. New York: Oxford University Press, 2003, xviii, 309. ISBN 97801992911649. info
 • The new institutional politicsperformance and outcomes. Edited by Jan-Erik Lane - Svante O. Ersson. New York: Routledge, 2000, xiv, 329 p. ISBN 0415183219. info
  doporučená literatura
 • LEVITSKY, Steven a Lucan WAY. Competitive authoritarianism : hybrid regimes after the Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010, xviii, 517. ISBN 9780521709156. info
 • The SAGE handbook of comparative politics. Edited by Todd Landman - Neil Robinson. Los Angeles: SAGE, 2009, xvi, 563. ISBN 9781412919760. info
 • LIJPHART, Arend. Patterns of democracy : government forms and performance in thirty-six countries. New Haven: Yale University Press, 1999, xiv, 351. ISBN 0300078943. info
Výukové metody
semináre, prezentácie
Metody hodnocení
Prezentácia 15%
Recenzia knihy 15%
Písomné stanoviská (2x10%)
Seminárna práca 50%
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.