PSYd0152 Odborná recenzovaná publikace II a

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Procházková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních dovedností. Předpokládá se, že výstup z tohoto předmětu bude tvořit součást dizertační práce, není to však podmínka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit vhodný časopis pro publikaci svého výstupu
- zpracovat výstupy své práce do podoby odborné publikace v souladu s aktuálním oborovým standardem a specifickými požadavky časopisu
- spolupracovat s případnými dalšími členy autorského kolektivu
- připravit se na požadavky publikování v režimu open-science
- formulovat průvodní dopis a zaslat článek do recenzního řízení s potřebnými náležitostmi
Osnova
  • 1. Formulace publikačního záměru a volba časopisu
  • 2. Vytvoření osnovy rukopisu a případné rozdělení rozdělení úkolů mezi spoluautory
  • 3. Sepsání pracovní verze rukopisu
  • 4. Zapracování připomínek školitele
  • 5. Provedení jazykových korektur
  • 6. Příprava a zkompletování doplňujících materiálů
  • 7. Odeslání rukopisu k recenznímu řízení do časopisu
Literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
Metody hodnocení
Podmínkou pro uznání publikace je
- pozice jediného či prvního autora, případně zásadní autorský podíl, není-li student v pozici prvního autora
- odeslání rukopisu do recenzního řízení v odborném recenzovaném časopise (alternativně lze uznat též kapitolu v editované monografii publikované v prestižním mezinárodním nakladatelství)
Uznání, příp. neuznání výstupu je v kompetenci školitele.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PSYd0152