SOC122 Sociologie náboženství

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 U53
Předpoklady
! NOW ( SOCb2122 Sociologie náboženství )&&! SOCb2122 Sociologie náboženství && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit vás s oborovou subdisciplínou sociologie náboženství. Jeho pozornost se zaměří na hlavní tematické oblasti sociologického studia náboženství. Získáte základní přehled o náplni a možnostech této sociologické disciplíny a jejích vazbách na obecnou sociologii i některé z oborových sociologií. Po absolvování kurzu byste měli být schopni aplikovat probírané koncepty a teorie na konkrétní jevy v současné společnosti a jejich prostřednictvím je náležitě sociologicky vyložit. Kromě teoretické reflexe probírané problematiky nebude chybět ani její přiblížení za pomoci vybraných empirických příkladů vztahujících se primárně k evropskému kontextu. Očekává se od vás aktivní přístup v průběhu celého semestru.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí základní znalosti z oblastí teorie a konceptů sociologie náboženství a získají povědomí o vazbách této disciplíny na obecnou sociologii. Bude současně schopni aplikovat nabyté vědomosti na konkrétní empirické příklady.
Osnova
 • 1. Sociologie náboženství: předmět a přístup
 • 2. Definice a dimenze náboženství
 • 3. Náboženství v individuální perspektivě
 • 4. Sociální základy religiozity
 • 5. Typologie náboženských kolektivit
 • 6. Dynamika náboženských kolektivit
 • 7. Sociální funkce náboženství: koheze a konflikt
 • 8. Náboženství, politika a veřejná sféra
 • 9. Náboženství a společenská změna
 • 10. Klasické sociologické teorie náboženství
 • 11. Moderní sociologické teorie náboženství
 • 12. Náboženství v sociologickém výzkumu
Literatura
 • FURSETH, Inger a Pål REPSTAD. An introduction to the sociology of religion : classical and contemporary perspectives. Aldershot: Ashgate, 2006. 241 s. ISBN 0754656535. info
 • MCGUIRE, Meredith B. Religion : the social context. 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning, 2002. xvii, 413. ISBN 0534541267. info
 • NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5. info
 • VÁCLAVÍK, David, Zdeněk NEŠPOR, Iva DOLEŽALOVÁ, Eleonóra HAMAR, Dana HAMPLOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jiří VEČERNÍK. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 449 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • The SAGE handbook of the sociology of religion. Edited by James A. Beckford - N. J. Demerath III. 1st ed. London: SAGE Publications, 2007. xvii, 746. ISBN 9781412911955. info
 • DILLON, Michele. A handbook of the sociology of religion. New York: Cambridge University Press, 2003. xiii, 481. ISBN 0521000785. URL info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, četba literatury
Metody hodnocení
Výuka se skládá z části přednáškové a seminární (diskusní). Studující během semestru vypracovávají pravidelné úkoly a na jeho konci odevzdávají esej na zadané téma. Kurz je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC122