SOC514 Projekt k diplomové práci (Šmahel)

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Oddělení sociologie - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sociologie - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předložit návrh diplomové práce a rozpracovat podrobněji její projekt. Studující předloží design své práce – z hlediska obsahového a metodologického, případně vypracovanou dohodnutou část finálního celku diplomové práce.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Výukové metody
Vypracování písemné práce a její konzultace.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínky udělení zápočtu jsou v kompetenci vedoucího práce a odvíjejí se od individuální dohody.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2012/SOC514