EN

FSS:SOC985 Sociological Theory Seminar - Informace o předmětu

SOC985 Sociological Theory Seminar

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studující s klasickými sociologickými díly, z nichž některá jsou předepsána ke státní doktorské zkoušce, přečíst je a podrobnit kritickém rozboru v diskuzi.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vysvětlit, interpretovat, shrnout, argumentovat.
Osnova
  • klasická díla obecné sociologie transformace modernity nová sociologická teorie-postmoderna a feminismus
Literatura
  • určuje vyučující s ohledem na seznam doporučené literatury ke státní zkoušce
  • The teacher determines literature according to the list of recommended literature for the state examination
Výukové metody
čtení a seminární diskuze
Metody hodnocení
účast na diskuzi + seminární práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC985