SOCd0110 Prezentace na konferenci

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC938 Prezentace na konferenc && ! NOW ( SOC938 Prezentace na konferenc )
Student již uskutečnil prezentovatelnou část vlastního disertačního výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit a realizovat odbornou prezentaci v anglickém jazyce na mezinárodní odborné konferenci. Součástí kurzu je tedy prověření odborných a také jazykových kompetencí.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen zdůvodňovat, formulovat a interpretovat výstupy vlastního výzkumu v anglickém jazyce.
Osnova
  • realizace výzkumu příprava prezentace prezentace na konferenci zodpovězení otázek z pléna reflexe a rozprava se školitelem/kou
Literatura
    doporučená literatura
  • KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace : jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Translated by Jana Kalová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. vii, 180. ISBN 9788025120088. info
  • ATKINSON, J. Maxwell. Speech-making and presentation made easy. London: Vermilion, 2008. 199 s. ISBN 9780091922061. info
  • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 164 s. ISBN 8086851087. info
Výukové metody
prezentace reakce na otázky sebe-evaluace rozprava se školitelem/kou
Metody hodnocení
Prezentace na konferenci. Doložený dokument o prezentaci. Rozprava.
Informace učitele
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/SOCd0110