SOCd0111 Veřejná prezentace disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Čanigová (pomocník)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC939 Prezentace disertační práce && ! NOW ( SOC939 Prezentace disertační práce ) || SOC921 Veřejná prezentace disertace
Prezentace na badatelském odpoledni katedry bude podmíněná souhlasem školitele a posuzovatele. Odevzdaný rukopis musí obsahovat finální verzi disertační práce (v rozsahu 80 % min. stanovené délky disertace), přičemž některé části textu ještě mohou být doplněné nebo přepracované po prezentaci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Veřejná prezentace disertace má charakter veřejné přednášky na FSS s následnou kritickou rozpravou a oponenturou v rámci společného Badatelského odpoledne Katedry sociologie. Kurz si studující zapisuje nejpozději jeden semestr před předpokládaným datem obhajoby disertační práce. Rukopis disertační práce bude k dispozici dva týdny před veřejnou prezentací v odevzdávárně předmětu, práce bude dostupná všem členům katedry a doktorandům oboru sociologie. Termín prezentace dohodne studující s katedrou. Veřejná obhajoba disertační práce musí proběhnout v době výuky podle harmonogramu akademického roku (ne ve čtecím týdnu).
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen zdůvodňovat, formulovat a interpretovat výstupy vlastního výzkumu.
Osnova
  • 1. Přednáška 2. Komentář školitele 3. Kritická rozprava a zodpovězení dotazů 4. Komentář posuzovatele.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Translated by Marta Ševčíková. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 154 s. ISBN 9788024718088. info
Výukové metody
prezentace, sebehodnocení a reflexe, diskuze se školitelem/školitelkou
Metody hodnocení
Prezentace. Student odevzdává draft práce do informačního systému MU dva týdny před plánovaným datem prezentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SOCd0111