SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do poznání moderní společnosti se zvláštním důrazem na témata seznamující studenty se sociálním prostředím, v němž se provádí politické a profesní rozhodování při řešení aktuálních sociálních problémů. V tomto smyslu je neopomenutelnou součástí přípravy k řízení sociální práce, sociálních služeb a sociálně politických procesů. Předmět je koncipován tak, aby studenti v jeho průběhu dosáhli několika cílů: (1) Seznámí se základními tématy sociologie jako moderní vědy, která je budována po vzoru přírodních věd. Budou mít možnost do hloubky pochopit vztah mezi sociologickou, psychologickou a ekonomickou metodou poznání lidského jednání a získat tak pojmový aparát pro pochopení jeho společenského určení. (2) Studenti se seznámí se základními tématy sociologie moderní společnosti (o sociální organizaci, kultuře a lidské komunikaci, sociální nerovnosti a rozvrstvení, o změně a konfliktu v industriální, resp. postindustriální společnosti). Specifický důraz je kladen na poznatky o sociálních vztazích v rámci moderních ekonomických a politických organizacích, stejně jako na seznámení s formami sociální organizace občanské společnosti jako jsou sociální sítě, komunity a veřejnosti .(3) Studentům budou jednotlivá témata vysvětlována ve spektru různých tradic sociologického myšlení. Kurs umožňuje systematické poznání jednotlivých tématických bloků.
Osnova
 • Úvod do studia sociologie
 • Rozvoj vědy a vznik moderní společnosti
 • Předmět sociologie
 • Proces socializace a rodina
 • Společenské instituce - makrosociologie
 • Institucionální analýza ekonomiky
 • Občanská společnost a moderní stát
 • Sociální organizace společnosti
 • Formální organizace
 • Společenská stratifikace a životní šance jedince
Literatura
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie. Translated by Jiří Ogrocký. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 stran. ISBN 8086429431. info
 • CREE, Viviene E. Sociology for social workers and probation officers. 1st pub. London: Routledge, 2000. xii, 252. ISBN 0415150167. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • Modernity and its futures. Edited by Stuart Hall - David Held - Anthony G. McGrew. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 1992. viii, 391. ISBN 074560966X. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. info
 • CETL, Jiří. Průvodce dějinami evropského myšlení. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 634 s. : i. info
 • SMELSER, Neil J. The sociology of economic life. New Jersey: Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, 1963. viii, 120. info
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována vyučujícím formou odborné přednášky, s využitím ppt prezentací. Studenti v návazných seminářích diskutují jednotlivá probíraná témata a poznatky z nastudované literatury. Pro absolvování kursu je nutné úspěšné absolvování průběžného a závěrečního testu a domácí práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné úspěšně zvládnout průběžný písemný test v polovině semestru. Závěrečná zkouška je písemná, má podobu testu s otevřenými otázkami, které odpovídají celé probrané studijní látce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/SPP701