SPPd0001 Teorie sociální politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
doporučeno v prvních dvou semestrech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prohloubit schopnosti teoretické reflexe klíčových konceptů v teorii sociální politiky/sociálního státu. Rozvinout schopnost systematického zodpovězení otázek: „Jaký je smysl a funkce sociální politiky v (post)moderní společnosti ?“, „Jak lze nahlížet a hodnotit přínosy sociální politiky?“
Výstupy z učení
Písemné rozpracování teoretického konceptu (viz výše)
Osnova
 • Úvodní seminář, vysvětlení úkolů, diskuse přístupu Individuální konzultace Průběžné hodnocení úkolu učitelem Prezentace na společném semináři
Literatura
  povinná literatura
 • Heidenheimer, A.J., Flora, P. (eds.): The Development of the Welfare States in Europe and America. Transaction Books, New Brunswick - New Jersey 1981. kap. 1, 2, 11.
 • Esping -Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press, Cambridge 1990.
 • Ringen, S: The Possibilty of Politics. Oxford University Press, Oxford 1987. kap. 1, kap. 8.
 • Pierson Ch. : Beyond the Welfare State. The New Political Economy of Welfare.Cambridge: Polity Press, 1991.
 • Baldwin, P.: The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State 1875 - 1975. Cambridge University Press, Cambridge etc. 1990.
 • Offe C. Contradictions of the Welfare State. London, Hutchinson. 1984.
  doporučená literatura
 • European Journal of Social Policy. Sage (poslední dva ročníky)
Výukové metody
Úkolem studentů je Vypracovat esej na téma a) “Principy, cíle a funkce vybrané sociální intervence v kontextu soudobého sociálního vývoje“ nebo b) „Sociální a ekonomická efektivnost (a efektivita) vybrané sociální intervence“. Rozsah textu maximálně 10 stran. Forma textu: stať pro odborný časopis. Úkol je konzultován individuálně s učitelem, prezentován a diskutován na společném semináři.
Metody hodnocení
Odevzdání textu (viz zadání), posouzení a uznání učitelem (konzistentní vymezení cíle, postup, teoretické argumenty, závěry).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0001