SPRb1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Silvie Chrudinová (přednášející)
Ing. Václav Rolenec (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 6. 10. 10:00–15:40 P24a, Pá 27. 10. 10:00–15:40 U33, Pá 24. 11. 10:00–15:40 U33, Pá 8. 12. 10:00–15:40 U33
Předpoklady
100% účast aktivní participace ve výuce 4 odevzdané a schválené eseje 4 krátké testy písemná zpětná vazba ke kurzu čtení povinné literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ovlivnit postoje budoucích pomáhajících pracovníků ve smyslu osvojení si partnerského přístupu k lidem s duševním onemocněním, podpory schopnosti předávat naději na zotavení, přístupu bez předsudků a přijetí představy spolupráce s kolegou z řad lidí se zkušeností s duševním onemocněním např. v multidisciplinárním týmu. Studenti by měli získat poznatky a znalosti o aktuálním vývoji přístupu k pomoci lidem s duševním onemocněním (podrobněji viz. výstupy z učení).
Výstupy z učení
• studenti po skončení kurzu mají přehled o tom, jak je duševní onemocnění prezentováno ve společnosti, v médiích a jaký má toto vnímání praktický dopad na život lidí s duševním onemocněním. Uvědomují si rozdíly mezi stereotypem a stigmatem; stigmatizací a diskriminací, znají a uvědomují si význam pojmu sebestigmatizace. • rozumí významu peer programů. Znají jejich historii, principy, způsoby a formy a mají přehled o fungujících peer programech jak v zahraničí, tak v ČR. Základní principy dovedou aplikovat do praxe. Kurz rozvíjí znalosti a dovednosti posluchačů pro zapojování uživatelů péče do procesu péče o duševní zdraví. • rozumí konceptu Recovery a dokáží identifikovat jeho prvky v příběhu člověka s duševním onemocněním. Rozeznávají mezi klinickým a osobním zotavením, dovedou rozeznat fáze zotavení a znají roli pomáhajícího pracovníka v jednotlivých fázích. Mají představu o tom, co v procesu zotavení pomáhá, co naopak nepomáhá a jak si lidé s duševním onemocněním dovedou pomoci sami. Mají přehled o rehabilitačních metodách, které pracují s konceptem zotavení; o zasazení konceptu do strategií péče o duševní zdraví. • rozumí pojmu Self management, znají jeho složky a úskalí v péči o duševní zdraví. Dovedou aplikovat pojem Self management do své podpůrné praxe pro lidi s duševním onemocněním. Mají představu o tom, co znamená účinná intervence v procesu zapojování klienta do zotavení v jeho jednotlivých fázích. Vědí, co znamená self management v praxi lidí s duševním onemocněním. Reflektují vlastní sefl managementových metody, které jsou prostředkem vlastní psychohygieny.
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou čtyři pětihodinové interaktivní semináře za účasti učitele, peer lektora a všech zapsaných studentů Modul Recovery – zotavení Modul Destigmatizace Modul Self-management Modul Peer programy
Literatura
  povinná literatura
 • • HARDING, Courtenay M, BROOKS George W, ASHIKAGA Takamaru, STRAUSS John S, BREIER Alan. The Vermont longitudinal study of persons with severe mental illness, I: Methodology, study sample, and overall status 32 years later. American Journal of Psychiatry
  doporučená literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, Markéta a Libuše HORKÁ. Ve stínech za zrcadlem, aneb, O životě s psychózou. Vydání 1. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2013. 179 stran. ISBN 9788073876630. info
 • GREENBERG, Joanne. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem. Translated by Luboš Trávníček - Libuše Trávníčková. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1998. 277 s. ISBN 8085875527. info
 • GORDON, Barbara. Tančím tak rychle, jak dokážu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 292 s. ISBN 9788073674113. info
 • • KAŠPAR, Michal, VANĚK, Tomáš. Kam jdou lidé s nemocnou duší. Praha: Dobré místo, 2014
 • LEWIS, Gwyneth. Slunění v dešti : veselá knížka o depresi. Translated by Věra Vystavělová. Vyd. 1. Brno: Jota, 2006. 197 s. ISBN 8072174355. info
 • MALÁ, Michaela. Homo psychoticus. Edited by František Koukolík. Vydání 1. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 208 stran. ISBN 9788073878450. info
 • MALÁ, Michaela. Homo psychoticus II, aneb, Můj návrat ke studiu. Edited by František Koukolík. Vydání 1. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 261 stran. ISBN 9788075531476. info
 • SAKS, Elyn R. Střed se hroutí zevnitř : mé putování šílenstvím. V Praze: Triton, 2011. 334 s. ISBN 9788073874704. info
Výukové metody
Teoretická příprava, zážitková pedagogika, diskuse, studium literatury, zpětná vazba
Metody hodnocení
Zápočet - aktivní a povinná účast na všech přednáškách (4x), četba k vypracování 4 esejí, 4 kontrolní testy, zpětná vazba od studentů k odučeným modulům
Navazující předměty
Informace učitele
O přesných termínech konání výuky budete informováni prostřednictvím vzkazu od učitele. Zpravidla výuka probíhá v pátek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1123