SPRb1228 Drug Interventions

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/43, pouze zareg.: 0/43
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Philosophical and academic bases of the course focus the drug problem as a phenomenon reaching beyond the borders of just one field of knowledge. It is the result of the theory, which presents the drug problem or drug addiction as a bio-psycho-social phenomenon, and from the multispecialty character of applied interventions originating thereof. The course critically examines the offer of current services and particular interventions in a broader context, namely from the perspective of not only medical treatment, but also historical, cultural, economic and of course political context. The next ambition of the course is to introduce and critically examine theories and models of drug use and follow-up options, eventually limits of offered services as answers to these theories and models. Theoretical models of work with drug users in the context of the latest knowledge will be introduced to students and at the same time, the students will participate in practising the needed skills.
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to:
1. understand key elements of the drug issue to be able to perform the basic “assessment” in working with the client and to select appropriate interventions
2. understand possibilities of currently offered services, differentiation of individual models – medical-social, educational and self-helping, including specific interventions in the areas of “gender”, minorities, and work with drug user families
3. acquire basic skills in the field of “drug” counselling” in the context of the bio-psycho-social model
4. be able to critically evaluate psycho-sociological theories of drug use and to apply the knowledge in the development of services and individual interventions
5. understand the management of (drug) services – possibilities and limitations of team work, data collection about clients, continual evaluation of provided services, operating work manuals
The course participants will also acquire the community concept of working with drug users – possibilities of collaborating with the follow-up facilities, bridging and “networking“ in the local community, case management – possibilities and limitations for the collaboration of repressive, preventive and medical institutes in the local community.
Osnova
 • 1. Drugs and myths – myths, “moral panic“
 • 2. Drug problem, the concept of addiction and addictive behaviour
 • 3. Offered services – drug prevention, health and social care, bio-psycho-social model in daily work
 • Management of drug services – system of care, strategy of drug services in the “community“
 • 4. Drug counselling
 • 5. Specific interventions
Literatura
  povinná literatura
 • Drogy na předpis :lékařská preskripce narkotik : vědecké podklady a praktické zkušenosti. Translated by Tomáš Zábranský. [1. vyd.]. Praha: Votobia, 1998. 418 s. ISBN 80-7198-332-2. info
 • KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2 :mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 343 s. ISBN 80-86734-05-6. info
 • LSD a jiné halucinogeny. Edited by Michal Miovský. Boskovice: ALBERT, 1996. 107 s. ISBN 80-85834-35-9. info
 • NERAD, Jindřich M. a Ludmila NERADOVÁ. Drogy a mýty :drogová problematika z nizozemské perspektivy. V Olomouci: Votobia, 1998. 139 s. ISBN 80-7198-309-8. info
  doporučená literatura
 • RHODES, Tim. Terénní práce s uživateli drog :zásady a praxe. Brno: Albert ve spolupráci se Sdružením Podané ruce, 1999. 70 s. ISBN 80-85834-71-5. info
 • TYLER, Andrew. Drogy v ulicích : mýty, fakta, rady. Praha: Ivo Železný, 2000. 426 s. ISBN 80-237-3606-X. info
Výukové metody
lectures, practicing training of useful skills, trainee-ship, homeworks
Metody hodnocení
Lectures, reading, dramatic lessons, practical lessons - practising of skills
Final paper - Theoretical block (selection of one theme)
Final paper - Practical block - essay from practical training or diary
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.