SPRn8899 Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB)

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům konzultace při vypracování teoretické části jejich závěrečné práce. Po absolvování předmětu bude student schopen předložit teoretické zdůvodnění dílčích výzkumných otázek, které jsou v souladu s poznávacím cílem práce.
Výstupy z učení
Analyzovat současné vědecké poznatky k tématu a problému diplomové práce; formulovat dílčí výzkumné otázky; vysvětlit souvislosti mezi hlavní a vedlejšími výzkumnými otázkami.
Osnova
  • Předmět je věnován následujícím tématům:
  • 1. Identifikace pojmů základní výzkumné otázky.
  • 2. Vymezení pojmů v souladu se smyslem základní výzkumné otázky.
  • 3. Vypracování a teoretické zdůvodnění dílčích výzkumných otázek.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Cíl předmětu bude dosažen pomocí následujících metod výuky: 1. vypracování a teoretické zdůvodnění dílčích výzkumných otázek studentem, 2. individuální konzultace s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Obsahem předmětu jsou individuální konzultace s vedoucím práce, vymezení pojmů základní výzkumné otázky a zdůvodnění dílčích výzkumných otázek. Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování je odevzdání první verze teoretické části práce vedoucímu práce a její uznání vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.