VPL423 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/6. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Richard Vít (přednášející)
PhDr. Alena Lubasová (přednášející)
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chudá (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P21
Předpoklady
! VPLn4423 Personální analýza a plánování && ! NOWANY ( VPLn4423 Personální analýza a plánování ) && SOUHLAS
Předpoklady pro zápis předmětu tvoří úspěšné zvládnutí předmětu VPL435 Teorie organizace a řízení a předmětu VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů. Předmět VPL 434 lze studovat souběžně nebo předběžně vzhledem k předmětu VPL423 Personální analýza a plánování. Doporučené a standardní období zápisu je tedy ve druhém nebo ve třetím semestru magisterského studia podle toho, zda nástupní semestr do studia byl podzimní nebo jarní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: (1) umožnit studentům, aby získali představu o základních činnostech personálního řízení, jakými jsou analýza personálních (organizačních) problémů a plánování opatření pro jejich řešení. (2) objasnit studentům souvislost mezi organizačním kontextem – personální analýzou - tvorbou personálních plánů a strategickým řízením lidských zdrojů jako nedělitelného komplexního celku. Základním východiskem studia je systémový přístup. (3)umožnit studentům chápat personální analýzu a plánování v oblasti lidských zdrojů jako výchozí předpoklady kvalitního (strategického) personálního řízení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat systémový přístup při analýze a plánování lidských zdrojů v organizaci;
- rozlišit prvky strategického plánování a řízení podle typu organizačního kontextu, v němž probíhá;
- zpracovat dílčí analýzy lidských zdrojů v organizaci;
- vytvořit dílčí plány různých oblastí personální práce včetně návrhu politických opatření a programových aktivit
Osnova
 • ÚVOD DO PŘEDMĚTU VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTEXT TVORBY STRATEGIE LZ
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 2
 • PERSONÁLNÍ ANALÝZA
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 3
 • ANALÝZA POPTÁVKY A NABÍDKY PRÁCE
 • SEMINÁRNÍ ŮKOL 4
 • ANALÝZA SYSTÉMU MOTIVACE
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 5
 • ANALÝZA KVALITY LZ
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 6
 • PERSONÁLNÍ ANALÝZA A STRATEGIE
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 7
 • STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 8 – 1. VERZE STRATEGIE LZ
 • INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ KE STRATEGII
 • PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 9
 • PLÁNOVÁNÍ POČTU A ALOKACE LZ
 • SEMINÁRNÍ ÚKOL 10
 • PŘÍPRAVA SEMINÁRNÍ PRÁCE
 • FINÁLNÍ VERZE SEMINÁRNÍ PRÁCE
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
TÝMOVÝ PROJEKT,PŘEDNÁŠKY, SKUPINOVÁ DISKUSE
Metody hodnocení
10 SKUPINOVÝCH SEMINÁRNÍCH CVIČENÍ, PÍSEMNÝ TEST, SEMINÁRNÍ STUDENTSKÝ PROJEKT
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL423